The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Berekraftig litteraturproduksjon

11.02.22 | Event
LitfestBergen, Tekstallianse og Sustainable Living har innleia eit samarbeid med berekraft og grøn omstilling i kulturproduksjon som tema.

Information

Dates
11.02.2022
Time
01:00 PM - 01:45 PM
Location

Norway

Type
Online

Vi set fokus på overgangen frå fysiske møte på festivalar til digital distribusjon av litterære samtalar, og i den første samtalen om temaet spør vi korleis endringa påverkar den kunstnariske prosessen og utviklinga for forfattarane. Deltakarane er Anne Karin Sæther, Pedro Carmona-Alvarez og Henning Bergsvåg.

Samtalen er startskotet for ei spørreundersøking som blir utvikla i samarbeid med Vestlandsforskning, om berekraft i samband med digitale litterære samtalar.

Gratis