Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Berekraftig litteraturproduksjon

11.02.22 | Evenemang
LitfestBergen, Tekstallianse og Sustainable Living har innleia eit samarbeid med berekraft og grøn omstilling i kulturproduksjon som tema.

Information

Datum
11.02.2022
Tid
13:00 - 13:45
Plats

Norge

Typ
Online

Vi set fokus på overgangen frå fysiske møte på festivalar til digital distribusjon av litterære samtalar, og i den første samtalen om temaet spør vi korleis endringa påverkar den kunstnariske prosessen og utviklinga for forfattarane. Deltakarane er Anne Karin Sæther, Pedro Carmona-Alvarez og Henning Bergsvåg.

Samtalen er startskotet for ei spørreundersøking som blir utvikla i samarbeid med Vestlandsforskning, om berekraft i samband med digitale litterære samtalar.

Gratis