De nordiska ländernas arbete för en mer sammanhållen och vård och omsorg

Centrala iakttagelser av lagstiftning, policys och exempel på tillämpat arbete