De nordiska ländernas arbete för en mer sammanhållen och vård och omsorg

Centrala iakttagelser av lagstiftning, policys och exempel på tillämpat arbete

Information

Publish date
Abstract
De nordiska hälsosystemen är i grunden robusta. Det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården bör ytterligare förbättras, liksom ambitionerna att utveckla sammanhållna vårdprocesser. Ökat nordiskt samarbete är önskvärt.
Publication number
2022:548