20.
The Nordic Council’s internal affairs

20.1.
Control Committee’s report on activities in 2022, Document 18/2022

381
Per-Arne Håkansson
Presentation

Herr president! Jag går upp i talarstolen för att betona vikten av att vi har som mål och inriktning att ha en enighet i Kontrollkommitténs arbete.

20.2.
Consideration of the Danish National Audit Office’s report to the Nordic Council on the audited accounts of the Nordic Council’s activities 2021, C 3/2022/cc

20.3.
Consideration of the Danish National Audit Office’s report to the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers on the Nordic Council of Ministers’ activities for 2021, C 4/2022/cc

20.4.
Consideration of the Danish National Audit Office’s report to the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers on the activities of the Nordic Cultural Fund in 2021, C 5/2022/cc

20.5.
Nordic Council Annual Report 2021, Document 1/2022

382
Lulu Ranne
Main speech

Tack, herr president! Vi har nu kommit till att behandla Nordiska rådets årsredovisning för 2021. Förra året var ett speciellt år för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.