20.
Pohjoismaiden neuvoston kertomukset

20.1.
Tarkastuskomitean toimintakertomus 2022, asiakirja 18/2022

381
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Jag går upp i talarstolen för att betona vikten av att vi har som mål och inriktning att ha en enighet i Kontrollkommitténs arbete.

20.2.
Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2021 toiminnasta, C 3/2022/kk

20.3.
Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2021 toiminnasta, C 4/2022/kk

20.4.
Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikauden 2021 toiminnasta, C 5/2022/kk

20.5.
Pohjoismaiden neuvoston vuosikertomus 2021, asiakirja 1/2022

382
Lulu Ranne
Varsinainen puheenvuoro

Tack, herr president! Vi har nu kommit till att behandla Nordiska rådets årsredovisning för 2021. Förra året var ett speciellt år för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.