20.
Nordisk Råds beretninger

20.1.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2022, Dokument 18/2022

381
Per-Arne Håkansson
Indlæg

Herr president! Jag går upp i talarstolen för att betona vikten av att vi har som mål och inriktning att ha en enighet i Kontrollkommitténs arbete.

20.2.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2021, C 3/2022/kk

20.3.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2021, C 4/2022/kk

20.4.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2021, C 5/2022/kk

20.5.
Nordisk Råds årsberetning 2021, Dokument 1/2022

382
Lulu Ranne
Hovedindlæg

Tack, herr president! Vi har nu kommit till att behandla Nordiska rådets årsredovisning för 2021. Förra året var ett speciellt år för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.