Delaktighet i kulturlivet i Norden

En kunskapsöversikt med utgångspunkt i kulturvaneundersökningar och forskningen om kulturpolitik

Information

Publish date
Abstract
Denna kunskapsöversikt av Kulturanalys Norden gör en samlad analys av kunskapsunderlag som behandlar olika perspektiv på delaktighet i kulturlivet i Norden. Ett delsyfte med rapporten är att identifiera angelägna områden för politikutveckling. Översikten utgår ifrån forskningen om kulturpolitik och de kulturvaneundersökningar som tagits fram i de nordiska länderna, men inkluderar också politiska styrdokument, utredningar och uppföljningsrapporter.
Publication number
2022:027