News
  27.01.22 | News

  Nordic Bridges cultural initiative kicks off today!

  Nordic art and culture will be placed firmly in the spotlight when the Nordic Bridges cultural initiative officially launches in Canada on 27 January 2022. Built on pillars such as resilience and artistic innovation, throughout 2022 programme partners across Canada will offer engaging p...

  25.01.22 | News

  Nordiska rådet trycker på för ökat civilt krissamarbete

  Nordiska rådets presidium vill att regeringarna i Norden följer upp rekommendationerna i den så kallade Enestam-rapporten, som innehåller en rad förslag till ökat nordiskt samarbete inom civil krisberedskap.