Valiokuntaehdotus vuosittain laadittavasta pohjoismaisen integraation barometristä