Utskottsförslag rörande en årlig barometer kring nordisk integration