Julkilausuma Pohjoismaiden kansanterveysyhteistyöstä

27.04.16 | Julkilausuma
viittaa Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa -raporttiin ja sen suosituksiin, jotka koskevat tiiviimpää yhteistyötä kansanterveyttä parantavissa toimissa.

Tietoja

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit

tunnustavat

 • että yhteistyössä on tärkeää noudattaa YK:n Agenda 2030:een kuuluvia kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita ja etenkin tavoitetta nro 3: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille.
 • että kansainvälisten terveydenhuoltoalan konferenssien ja julkilausumien, kuten Ottawan julistuksen (1986), Helsingin julistuksen (2013) ja pohjoismaisen Trondheimin julistuksen (2014) sekä WHO:n Euroopan alueen Health 2020 -strategian suositukset ovat merkittäviä.
 • että Pohjoismaissa esiintyy huomattavia terveyseroja huolimatta siitä, että maat menestyvät hyvin maailmanlaajuisissa kansanterveysvertailuissa.
 • että on tarve vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja vähentää terveyden eriarvoisuutta Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa -raportin mukaisesti.
 • että toimivalla terveydenhuoltojärjestelmällä on keskeinen rooli myös kansanterveystyössä.
 • että terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tulee tarkastella tasa-arvonäkökulmasta tasavertaisen terveyden takaamiseksi sekä naisille ja miehille että tytöille ja pojille.

ovat yksimielisiä pohjoismaisen kansanterveystyön ja tasa-arvoisen terveyden vahvistamisesta seuraavin keinoin:

 • Perustetaan kansanterveysyhteistyön pohjoismainen foorumi
 • Annetaan Pohjoismaiselle hyvinvointikeskukselle (NVC) foorumin sihteeristövastuu
 • Foorumin toiminnan tulee perustua monialaiseen näkökulmaan ja sen tulee tehdä yhteistyötä olemassa olevien pohjoismaisten kansanterveysalan työryhmien, verkostojen ja laitosten kanssa.

ovat yksimielisiä siitä, että pohjoismaisessa yhteistyössä pyritään edistämään kokemustenvaihtoa ja yhteisiä kehityshankkeita, jotka koskevat hyviä ennalta ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimia

 • että tässä yhteistyössä helpotetaan tiedonjakoa ja kehityshankkeita, jotka voivat osaltaan auttaa vahvistamaan politiikan kehitystä ja toimien täytäntöönpanoa hyvän ja tasa-arvoisen kansanterveyden saavuttamiseksi.
 • että se käynnistää tällaisen yhteistyön erityisesti näillä aloilla: (i) terveyden eriarvoisuus, (ii) alkoholi, huumausaineet ja tupakka sekä (iii) mielenterveys.