Erklæring om samarbejde om folkesundhed i Norden

27.04.16 | Deklaration
Refererer til rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” og dens anbefalinger vedrørende et øget samarbejde om indsatser for en bedre folkesundhed

Information

De nordiske ministre for social- og sundhedspolitik

Anerkender:

 • vigtigheden af i sit samarbejde at følge de globale mål for bæredygtig udvikling, der nævnes i FN’s Agenda 2030, og i særdeleshed Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • vigtigheden af de anbefalinger, der er fremkommet efter globale sundhedsfremmende konferencer og erklæringer, herunder Ottawa-charteret (1986), Helsingfors-erklæringen (2013), den nordiske Trondheim-erklæring (2014) samt WHO’s fælleseuropæiske politiske ramme Sundhed 2020
 • at der er væsentlige sundhedsforskelle i Norden på trods af Nordens meget høje folkesundhed globalt set
 • behovet for et stærkt nordisk samarbejde om at forbedre folkesundheden og mindske de sundhedsforskelle, der beskrives i rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”
 • at velfungerende sundhedssystemer spiller en afgørende rolle for folkesundhedsarbejdet 
 • at anliggender, som vedrører sundhed og trivsel, skal betragtes ud fra et ligestillingsperspektiv for at sikre ligeværdig sundhed for såvel kvinder og mænd som piger og drenge 

Er enige om at styrke det nordiske folkesundhedssamarbejde og samarbejde for ligeværdig sundhed ved at:

 • etablere en nordisk arena for samarbejde på folkesundhedsområdet 
 • give Nordens Velfærdscenter (NVC) ansvaret som sekretariat for denne arena
 • anlægge en tværsektoriel tilgang til arenaen, som også skal samarbejde med eksisterende arbejdsgrupper, netværk, institutioner osv. inden for folkesundhedsområdet på nordisk plan

Er enige om at anvende det nordiske samarbejde til at gøre en indsats for at prioritere erfaringsudveksling og fælles udviklingsprojekter om gode forebyggende og sundhedsfremmende tiltag 

 • At man i dette samarbejde skal facilitere videndelning og udviklingsprojekter, som kan bidrage til at styrke udviklingen af strategier og implementeringen af tiltag, der skal sikre en god og ligeværdig folkesundhed
 • At man indledningsvis især skal samarbejde på områderne (i) Sundhedsforskelle, (ii) Alkohol, narkotika og tobak samt (iii) Psykisk sundhed