Solstrandin julkilausuma

12.06.12 | Julkilausuma
Pohjoismainen julkilausuma Pohjoismaiden välisten rajaesteiden ehkäisemisestä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Tietoja

Adopted
12.06.2012
Location
Bergen

Solstrandin julkilausuma

Bergenin ulkopuolella Solstrandin hotellissa 11.–12. kesäkuuta 2012 kokoontuneet Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit painottavat yhteispohjoismaisten koulutus- ja työmarkkinoiden tärkeyttä osana pohjoismaisen yhteistyön peruskalliota. Yhdessä työelämän toimijoiden kanssa pohjoismaiset hyvinvointivaltiot muodostavat perustan joustaville ja kilpailukykyisille sekä helposti mukautuville työmarkkinoille. Tärkeänä edellytyksenä nykyisen järjestelmän kehittämiseksi on varmistaa, että maasta toiseen muuttavat ihmiset eivät koskaan jää ilman kohtuullista sosiaali- ja terveydenhuollon tukea, koska he ovat käyttäneet oikeuttaan työskennellä tai asua toisessa Pohjoismaassa. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean (ÄK-S) ja työelämän virkamieskomitean (ÄK-A) alaisuudessa on syksystä 2010 lähtien toiminut pohjoismainen asiantuntijaryhmä. Sen toimeksiantona on ollut selvittää, mitä työmarkkinoihin, sosiaaliturvaan ja -palveluihin, eläkkeeseen ja tukiin liittyviä rajaesteitä Pohjoismaiden välillä liikkuvat henkilöt kohtaavat.

Asiantuntijaryhmä on loppuraportissaan tunnistanut joukon rajaesteitä ja on tehnyt ehdotuksia näiden rajaesteiden poistamiseksi. Useat raportissa mainitut rajaesteet liittyvät EU- ja Eta-lainsäädäntöön, joka ei koske vain Pohjoismaita vaan myös muita EU- ja Eta-maita sekä Sveitsiä. Konkreettisten rajaesteiden kuvailemisen lisäksi ryhmä korostaa myös, miten tärkeää on ryhtyä jatkotoimiin tarkoituksena ratkaista yhdestä Pohjoismaasta toiseen muuttavien kansalaisten kohtaamia konkreettisia haasteita.

Jokaisen Pohjoismaan omista poliittisista päätöksistä ja ratkaisutarpeista johtuvat ominaispiirteet huomioon ottaen Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit sitoutuvat jatkotyöhön sekä raportin perusteellisen käsittelyn ja arvioinnin kautta kansallisesti että maiden välisellä tasolla tarkoituksena löytää rajaesteongelmiin konkreettisia ratkaisuja. Sen lisäksi, että raportin suosituksia seurataan nykyisissä yhteistyö- ja hallintoelimissä, pohjoismaisella tasolla tarvitaan myös yhteisiä määritelmiä rajaesteistä.

Kehotamme tulevaa puheenjohtajamaata Ruotsia laatimaan tilanneraportin jatkoseurannasta esiteltäväksi sosiaali- ja terveysministerien kokouksessa vuonna 2013.

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit seuraavat julkilausuman käyttöä ja ryhtyvät tarvittaviin ja kehityksen mahdollistamiin toimiin.

Bergenin Solstrandissa 12. kesäkuuta 2012