Solstranderklæringen

12.06.12 | Deklaration
Nordisk erklæring om nedbrydning af grænsehindringer mellem de nordiske lande på social- og sundhedsområdet.

Information

Adopted
12.06.2012
Location
Bergen

”Solstranderklæringen”

De nordiske social- og sundhedsministre, som er samlet til møde 11.–12. juni 2012 på Solstrand hotel uden for Bergen, vil understrege vigtigheden af et fælles nordisk uddannelses- og arbejdsmarked som en del af grundfjeldet i det nordiske samarbejde. Sammen med de ansvarlige parter i arbejdslivet lægger de nordiske velfærdsstater grundlaget for et fleksibelt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked med en lav tærskel for omstilling. En vigtig forudsætning for at videreudvikle dagens system er at sikre at personer, som flytter over grænserne, aldrig står uden rimelig social eller sundhedsmæssig støtte som følge af, at de har benyttet sig af deres ret til at arbejde eller bo i et andet nordisk land.

En nordisk ekspertgruppe har siden efteråret 2010 arbejdet under Embedsmandskomitéen for Social- og Helsepolitik (EK-S) og Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv (EK-A). Gruppen har haft opgaven at undersøge de grænsehindringer som personer, som bevæger sig mellem de nordiske lande, støder på når det gælder arbejdsmarkedet, social sikring/pension, sociale ydelser og bistand.

Ekspertgruppen har i sin slutrapport identificeret et konkret antal grænsehindringer og er desuden kommet med forslag til hvordan disse hindringer kan løses. Flere af de grænsehindringer som behandles i rapporten er forbundet med EU og EØS-retlige forhold, som ikke kun gælder imellem de nordiske lande, men også i forhold til andre EU/EØS-lande og Schweiz. Ud over at beskrive de konkrete grænsehindringer peger gruppen også på vigtigheden af at forankre det videre arbejde med henblik på at løse de konkrete problemer, som kan opstå, når personer flytter mellem de nordiske lande.

Samtidig med at man tager højde for at de nordiske lande alle har deres egenart, bundet i deres egne politiske beslutninger og behov for løsninger, forpligter de nordiske social- og sundhedsministre sig til at arbejde videre både gennem en grundig behandling og vurdering af rapporten på nationalt niveau og i arbejdet på overnationalt niveau med henblik på at finde konkrete løsninger på grænsehindringer. På nordisk niveau vil vi desuden sørge for at følge rapportens anbefalinger i de eksisterende samarbejds- og styringsorganer, om at der også er behov for at arbejde videre med henblik på at få en mere fælles definition af hvad der er en grænsehindring, og hvad der ikke er.

Vi henstiller til, at Sverige som kommende formandskabsland vender tilbage med en situationsrapport over den videre opfølgning på social- og sundhedsministermødet i 2013.

De nordiske social- og sundhedsministre vil i fællesskab følge anvendelsen af denne nordiske erklæring og vedtage de tiltag som kan være hensigtsmæssige og som udviklingen kan give mulighed for.

Solstrand ved Bergen, 12. juni 2012