Pohjoismainen ympäristöjalanjälkikonferenssi – teoriasta markkinaolosuhteisiin