Pohjoismainen energiantutkimus: hankerahoitus

25.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen energiantutkimus (NER) tukee energiantutkimuksen aloja, jotka kiinnostavat pohjoismaisia sidosryhmiä ja joissa on edellytyksiä monikansalliseen tutkimusyhteistyöhön.

Tietoja

Opportunity category
Tuet
Countries
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Pohjoismainen energiantutkimus (NER) rahoittaa ja koordinoi tutkimusta sekä tarjoaa hallinnollista asiantuntemusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja neuvontaa.

Rahoituskelpoisuus edellyttää sitä, että hanke-ehdotuksessa on mukana edustajia vähintään kolmesta Pohjoismaasta.

Pyytämättä lähetettyjä hanke-ehdotuksia ei hyväksytä.

Avoimista hauista ilmoitetaan NERin verkkosivuilla.