Äänioikeus Norjassa

Stemmerett i Norge
Tältä sivulta selviää, kenellä on äänioikeus Norjan suurkäräjävaaleissa, saamelaiskäräjävaaleissa, kuntavaaleissa ja maakunnanvaltuuston vaaleissa.

Norjassa toimitetaan suurkäräjä- eli parlamenttivaalit joka neljäs vuosi. Kuntavaalit ja maakunnanvaltuuston vaalit järjestetään niin ikään joka neljäs vuosi suurkäräjäkauden puolivälissä. Suurkäräjävaalien kanssa samanaikaisesti Norjassa valitaan edustajat myös saamelaiskäräjille. Suurkäräjille valitaan suurkäräjävaaleissa 169 edustajaa ja saamelaiskäräjille saamelaiskäräjävaaleissa 39 edustajaa.

Kenellä on äänioikeus?

Suurkäräjävaaleissa äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalivuoden loppuun mennessä 18 vuotta täyttävät Norjan kansalaiset, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotipaikka on tai on joskus ollut Norjassa. Yli kymmenen vuotta ulkomailla asuneen Norjan kansalaisen on rekisteröidyttävä uudelleen vaaliluetteloon voidakseen äänestää suurkäräjävaaleissa. 

Saamelaiskäräjävaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkityt, viimeistään vaalivuoden kuluessa 18 vuotta täyttävät henkilöt. Saamelaiskäräjävaaleissa saamelaiset valitsevat keskuudestaan saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on hakeuduttava oma-aloitteisesti. Saamelainen, joka on toisen Pohjoismaan kansalainen, voi hakeutua vaaliluetteloon, mikäli hänen kotikuntansa on Norjassa vaalivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Kuntavaaleissa ja maakunnanvaltuuston vaaleissa äänioikeus on kaikilla viimeistään vaalivuoden loppuun mennessä 18 vuotta täyttävillä Norjan kansalaisilla, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta on tai on joskus ollut Norjassa. Äänioikeutettuja ovat myös toisen Pohjoismaan kansalaiset, jotka ovat kirjoilla Norjassa viimeistään 30.6. vaalivuonna. Lisäksi äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalivuoden loppuun mennessä 18 vuotta täyttävät muiden maiden kansalaiset, joiden kotikunta on Norjassa ja jotka ovat asuneet Norjassa yhtäjaksoisesti vaalipäivää edeltävien kolmen vuoden ajan.

Äänestäminen

Kunnasta postitetaan kaikille äänioikeutetuille ja siten siis vaaliluetteloon merkityille vaalikortti. Vaalikortti postitetaan ainoastaan norjalaisessa osoitteessa asuville äänioikeutetuille (Huippuvuoria ja Jan Mayenia lukuun ottamatta). Vaalikortista äänioikeutettu voi tarkistaa vaalihuoneistojen aukioloajat sekä oman äänestyspaikkansa vaalipäivänä.

Äänestämässä voi käydä, vaikka ei olisi saanutkaan vaalikorttia.

Joissakin kunnissa vaalihuoneistot ovat avoinna kaksi päivää, toisissa vain varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää muuallakin kuin omassa kotikunnassa, ja ennakkoäänestys järjestetään myös Norjan ulkomaanedustustoissa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.