Stemmeret i Norge

Stemmerett i Norge
Her kan du læse om, hvem der kan stemme ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunal- og fylkestingsvalg i Norge.

I Norge er der er stortingsvalg (parlamentsvalg) hvert fjerde år. Kommunal- og fylkestingsvalg afholdes også hvert fjerde år, midtvejs i stortingsperioden. Derudover er der i Norge også valg af repræsentanter til Sametinget, som afholdes samtidig med stortingsvalget. Til Stortinget vælges der ved hvert stortingsvalg 169 stortingsrepræsentanter, og til Sametinget vælges der ved hvert sametingsvalg 39 sametingsrepræsentanter.

Hvem har stemmeret?

Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere, som fylder 18 år inden udgangen af valgåret, og som er eller har været folkeregistreret som bosat i Norge, der har stemmeret. Hvis du er norsk statsborger og har været bosat i udlandet i mere end 10 år, skal du skrives på listen over stemmeberettigede, før du igen kan stemme. 

Ved sametingsvalg skal man være registreret på Sametingets liste over stemmeberettigede samt være fyldt 18 år inden udgangen af valgåret for at kunne stemme. Sametinget vælges nemlig af og blandt den samiske befolkning. Man skal selv sørge for at blive registreret på listen over samiske stemmeberettigede. Samer, som er statsborgere i andre nordiske lande, kan blive registreret på valglisten, hvis de den 30. juni i valgåret er opført i folkeregisteret som bosatte i Norge.

Ved kommunal- og fylkestingsvalg har norske statsborgere, der fylder 18 år inden valgårets udgang, og som er eller har været registreret som bosatte i Norge, stemmeret. Statsborgere i andre nordiske lande, som har været registreret som bosatte i Norge senest den 30. juni i valgåret, har også stemmeret. Øvrige udenlandske statsborgere, som er fyldt 18 år inden udgangen af valgåret, og som har været registreret i folkeregistreret som bosat i Norge uden afbrydelse de sidste tre år før valgdagen, kan også stemme. 

At afgive sin stemme

Stemmeberettigede personer modtager et valgkort fra kommunen med posten. Det er kun vælgere, der har bopælsadresse i Norge, samt på Svalbard og Jan Mayen der får tilsendt valgkort. På valgkortet finder du information om åbningstider, og hvilket valglokale du skal benytte på valgdagen.

Man kan afgive sin stemme, selvom man ikke har modtaget et valgkort.

Nogle kommuner har åbne valglokaler i to dage, mens andre kun har åbent på valgdagen. Det er muligt at brevstemme i andre kommuner og på norske ambassader.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.