Stemmerett i Norge

Stemmerett i Norge
Her kan du lese om hvem som kan stemme ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

I Norge er det er stortingsvalg (parlamentsvalg) hvert fjerde år. Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes også hvert fjerde år, midtveis i stortingsperioden. I tillegg er det i Norge også et valg av representanter til Sametinget, som avholdes samtidig som stortingsvalget. Til stortinget velges det ved hvert stortingsvalg 169 stortingsrepresentanter, og til Sametinget velges det ved hvert sametingsvalg 39 sametingsrepresentanter.

Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som vil ha fylt 18 år ved utgangen av valgåret , og som er eller har noen gang vært folkeregistrert som bosatt i Norge, som har stemmerett. Dersom du er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år, må du skrive deg inn i manntallet igjen før du kan stemme. 

Ved sametingsvalg må man være registrert i Sametingets valgmanntall, samt være fylt 18 år ved utgangen av valgåret, for å kunne stemme. Sametinget velges nemlig av og blant den samiske befolkningen. Man må selv sørge for å bli registrert i det samiske manntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30.juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er eller har vært, registrert bosatt i Norge, stemmerett. Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen også kan avlegge stemme. 

Å avlegge sin stemme

De som har stemmerett, og som dermed står oppført i manntallet, mottar et valgkort fra sin kommune i posten. Det er bare velgere som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, som får valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Man kan også avlegge stemme selv om man ikke har mottatt valgkort.

Noen kommuner har åpne valglokaler i to dager, mens andre har åpent bare på valgdagen. Det er mulig å forhåndsstemme i andre kommuner og på norske utenriksstasjoner.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.