Äänioikeus Ruotsissa

Stemmeret i Sverige
Tämä sivu kertoo Ruotsissa toimitettavista vaaleista ja kansanäänestyksistä. Kerromme myös, miten saat äänioikeuden ja kuinka äänestäminen tapahtuu.

Ruotsissa toimitetaan erilaisia vaaleja ja kansanäänestyksiä, joita koskevat erilaiset äänioikeussäännökset.

Kuka on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen Ruotsin vaaleissa?

Voit asettua ehdolle vaaleissa, jos olet puolueen ehdokas, sinulla on äänioikeus kyseisissä vaaleissa ja otat ehdokkuuden vastaan ennen vaalipäivää.

Syyskuun toisena sunnuntaina joka neljäs vuosi Ruotsissa toimitetaan samanaikaisesti kolmet vaalit eli valtiopäivä-, kunta- ja aluevaalit.

Toukokuun kolmantena sunnuntaina joka neljäs vuosi Ruotsissa toimitetaan saamelaiskäräjävaalit.

Joka viides vuosi EU-jäsenvaltioissa toimitetaan vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet.

Eri vaaleja koskevat Ruotsissa erilaiset äänioikeussäännökset.

Ruotsissa voidaan järjestää myös kansanäänestyksiä. Kansanäänestys on äänestys, jossa äänioikeutetut ottavat suoraan kantaa johonkin poliittiseen kysymykseen. Ruotsin valtiopäivät päättävät valtiollisten kansanäänestysten järjestämisestä. Kansanäänestyksiä voidaan järjestää myös kunnissa ja alueilla.

Ruotsin kunta- ja aluevaalit

Sinulla on äänioikeus Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa, jos sinulla on kotikunta Ruotsissa 30 päivää ennen vaalipäivää ja olet joko

  • Ruotsin kansalainen
  • EU-maan kansalainen
  • Norjan tai Islannin kansalainen tai
  • jonkin muun maan kansalainen ja olet asunut Ruotsissa vakinaisesti ja keskeytyksettä vaalipäivää edeltävien kolmen vuoden ajan.

Sinun tulee täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Sinulla on äänioikeus siinä kunnassa ja sillä alueella, jossa sinulla on kotipaikka 30 päivää ennen vaalipäivää.

Ruotsin valtiopäivävaalit

Sinulla on äänioikeus Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jos olet Ruotsin kansalainen ja olet parhaillaan kirjoilla tai olet joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Lisäksi sinun tulee täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Ruotsissa toimitettavat europarlamenttivaalit

Sinulla on äänioikeus europarlamenttivaaleissa, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja

  • olet Ruotsin kansalainen ja sinulla on kotikunta Ruotsissa tai on joskus ollut kotikunta Ruotsissa
  • olet jonkin Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen ja sinulla on kotikunta Ruotsissa.

Jos olet jonkin toisen EU-maan kansalainen ja haluat äänestää Ruotsin europarlamenttivaaleissa, sinun tulee ilmoittautua äänioikeusrekisteriin Ruotsissa. Voit äänestää samoissa europarlamenttivaaleissa vain yhdessä EU-jäsenvaltiossa.

Jos olet Ruotsin kansalainen ja asut jossain toisessa EU-maassa, voit halutessasi ilmoittautua asuinmaasi äänioikeusrekisteriin ja äänestää kyseisen maan europarlamenttivaaleissa. Jos sinut otetaan jonkin toisen EU-maan äänioikeusrekisteriin, sinut poistetaan Ruotsin vaaliluettelosta.

Jos olet EU-jäsenvaltion kansalainen ja sinulla on kotikunta Ruotsissa, Ruotsin vaaliviranomainen lähettää sinulle ennen vaalipäivää lomakkeen, jolla voit ilmoittautua Ruotsin äänioikeusrekisteriin tai jättäytyä pois siitä.

Ruotsin saamelaiskäräjävaalit

Jotta voisit äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, sinun tulee hakea ottamista vaaliluetteloon. Hakemus lähetetään saamelaiskäräjille. Olet äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa, jos olet saamelainen, täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja olet joko Ruotsin kansalainen tai ulkomaan kansalainen, joka on asunut Ruotsissa vakinaisesti ja keskeytyksettä vaalipäivää edeltävien kolmen vuoden ajan.

Ruotsin kansanäänestykset

Kansanäänestyksessä äänioikeutetut ottavat suoraan kantaa johonkin yksittäiseen asiaan. Ruotsissa järjestetään kahdenlaisia kansanäänestyksiä: valtiollisia ja kunnallisia.

Miten äänestät Ruotsissa?

Ennen vaaleja sinun on varmistettava, että olet äänioikeutettu Ruotsissa ja että sinut on ennen vaalipäivää otettu äänioikeusrekisteriin.

Miten tiedät, oletko äänioikeutettu Ruotsissa?

Äänioikeus määräytyy Ruotsin veroviraston (Skatteverket) väestökirjanpidossa 30 päivää ennen vaalipäivää olevien tietojen perusteella.

Kaikki äänioikeutetut, Ruotsissa vakinaisesti asuvat henkilöt merkitään ennen vaaleja automaattisesti äänioikeusrekisteriin ja he saavat vaalikortin postitse kotiosoitteeseensa.

Ulkomailla asuvien ruotsalaisten on ilmoittauduttava vaaliviranomaiselle joka kymmenes vuosi varmistaakseen kuulumisensa Ruotsin äänioikeusrekisteriin.

Miten saat vaalikortin Ruotsissa?

Vaalikortti postitetaan äänioikeutetuille noin kolme viikkoa ennen vaalipäivää. Vaalikorttiin on merkitty äänestysohjeet ja tieto siitä, missä vaaleissa olet oikeutettu äänestämään.

Ota vaalikortti mukaasi, kun äänestät ennakkoon suurlähetystössä, konsulaatissa tai äänestyspaikalla. Jos äänestät äänestyspaikassa vaalipäivänä, vaalikorttia ei tarvitse ottaa mukaan.

Mikäli vaalikorttisi on kadonnut, voit tilata uuden Ruotsin vaaliviranomaiselta. Toisinaan uuden vaalikortin voi saada myös äänestyspaikalta.

Äänestyspaikalla sinun on todistettava henkilöllisyytesi. Voit tehdä sen joko esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai pyytämällä jotakuta toista henkilöä todistamaan henkilöllisyytesi. Kyseisen henkilön täytyy tällöin esittää vaalivirkailijalle voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja ilmoittaa oma henkilötunnuksensa.

Miten voit äänestää Ruotsin vaaleissa?

Ruotsissa voi äänestää eri tavoin. Voit äänestää

Miten voit äänestää, jos olet ulkoruotsalainen?

Ulkoruotsalaisella tarkoitetaan ulkomaille muuttanutta Ruotsin kansalaista. Jotta sinua voitaisiin pitää ulkoruotsalaisena, sinulla on täytynyt olla kotikunta Ruotsissa jossain elämäsi vaiheessa.

Ulkoruotsalaisella on äänioikeus Ruotsin valtiopäivävaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Säilyttääkseen äänioikeutensa ulkoruotsalaisen on aktiivisesti ilmoittauduttava äänioikeusrekisteriin joka kymmenes vuosi. Tarkoitusta varten on olemassa erityinen lomake, joka tulee toimittaa Ruotsin veroviranomaisille. Äänioikeusrekisteriin ilmoittautumiseksi lasketaan myös ulkomailla tapahtunut äänestäminen aiemmissa vaaleissa. Lisäksi äänioikeusrekisteriin ilmoittautumiseksi lasketaan kulloinkin toimitettavissa vaaleissa äänestäminen, mikäli äänestyslippu saapuu Ruotsiin viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä.

Vaaliviranomainen lähettää ennen vaaleja vaalikortin ja kirjeäänestysmateriaalin niille ulkoruotsalaisille, jotka ovat ilmoittaneet ulkomaisen osoitteensa Ruotsin veroviranomaiselle. Lisätietoja aiheesta saa Ruotsin vaaliviranomaisen ulkoruotsalaisia käsitteleviltä sivuilta.

Mistä voit saada lisätietoja Ruotsin vaaleissa äänestämisestä?

Ota yhteyttä Ruotsin vaaliviranomaiseen, jos haluat lisätietoja äänestämisestä vaaleissa tai kansanäänestyksissä tai jos haluat lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.