Äänioikeus Ruotsissa

Stemmeret i Sverige
Täältä selviää, miten varmistat äänioikeutesi Ruotsin vaaleissa.

Ruotsin vaalijärjestelmä

Ruotsissa järjestetään valtiopäivä-, kunta- ja aluevaalit joka neljäs vuosi syyskuun toisena sunnuntaina.

Eri vaaleja koskevat Ruotsissa erilaiset äänioikeussäännökset.

Kunta- ja aluevaalit

Sinulla on äänioikeus Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa, jos olet kirjoilla Ruotsin väestötietojärjestelmässä 30 päivää ennen vaalipäivää ja olet joko

  • Ruotsin kansalainen
  • EU-maan kansalainen
  • Norjan tai Islannin kansalainen tai
  • jonkin muun maan kansalainen ja olet asunut Ruotsissa vakinaisesti ja keskeytyksettä vaalipäivää edeltävien kolmen vuoden ajan.

Sinun tulee täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Sinulla on äänioikeus siinä kunnassa ja sillä alueella, jossa sinulla on väestökirjanpidon mukainen kotipaikka 30 päivää ennen vaalipäivää.

Valtiopäivävaalit

Sinulla on äänioikeus Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jos olet Ruotsin kansalainen ja olet parhaillaan kirjoilla tai olet joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Lisäksi sinun tulee täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Europarlamenttivaalit

Sinulla on äänioikeus europarlamenttivaaleissa, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja

olet Ruotsin kansalainen ja olet parhaillaan kirjoilla tai olet joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä

olet jonkin Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen ja olet kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä.

Jos olet jonkin toisen EU-maan kansalainen ja haluat äänestää Ruotsin europarlamenttivaaleissa, sinun tulee ilmoittautua äänioikeusrekisteriin Ruotsissa. Voit äänestää samoissa europarlamenttivaaleissa vain yhdessä EU-jäsenvaltiossa.

Jos olet Ruotsin kansalainen ja asut jossain toisessa EU-maassa, voit halutessasi ilmoittautua asuinmaasi äänioikeusrekisteriin ja äänestää kyseisen maan europarlamenttivaaleissa. Jos sinut otetaan jonkin toisen EU-maan äänioikeusrekisteriin, sinut poistetaan Ruotsin vaaliluettelosta.

Jos olet EU-maan kansalainen ja vakinainen asuinpaikkasi on Ruotsissa, Ruotsin vaaliviranomainen lähettää sinulle ennen Euroopan parlamentin vaaleja kirjalliset ohjeet siitä, miten voit ilmoittautua Ruotsin äänioikeusrekisteriin tai perua aiemman ilmoittautumisesi.

Saamelaiskäräjävaalit

Jotta voisit äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, sinun tulee hakea ottamista vaaliluetteloon. Hakemus lähetetään saamelaiskäräjille. Olet äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa, jos olet saamelainen, täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja olet joko Ruotsin kansalainen tai ulkomaan kansalainen, joka on asunut Ruotsissa vakinaisesti ja keskeytyksettä vaalipäivää edeltävien kolmen vuoden ajan.

Kansanäänestykset

Kansanäänestyksessä äänioikeutetut ottavat kantaa johonkin yksittäiseen asiaan. Ruotsissa järjestetään kahdenlaisia kansanäänestyksiä: valtiollisia ja kunnallisia.

Äänioikeus Ruotsissa

Äänioikeus määräytyy Ruotsin veroviraston (Skatteverket) väestökirjanpidossa 30 päivää ennen vaalipäivää olevien tietojen perusteella. Kaikki äänioikeutetut, Ruotsissa vakinaisesti asuvat henkilöt merkitään ennen vaaleja automaattisesti äänioikeusrekisteriin ja he saavat vaalikortin postitse kotiosoitteeseensa. Ulkomailla asuvien ruotsalaisten on ilmoittauduttava vaaliviranomaiselle joka kymmenes vuosi varmistaakseen kuulumisensa Ruotsin äänioikeusrekisteriin.

Vaalikortti postitetaan äänioikeutetuille noin kolme viikkoa ennen vaalipäivää. Vaalikorttiin on merkitty äänestysohjeet ja tieto siitä, missä vaaleissa olet oikeutettu äänestämään. Ota vaalikortti mukaasi, kun äänestät ennakkoon suurlähetystössä, konsulaatissa tai äänestyspaikalla. Jos äänestät äänestyspaikassa vaalipäivänä, vaalikorttia ei tarvitse ottaa mukaan. Mikäli vaalikorttisi on kadonnut, voit tilata uuden Ruotsin vaaliviranomaiselta. Toisinaan uuden vaalikortin voi saada myös äänestyspaikalta.

Sinun on todistettava henkilöllisyytesi äänestyspaikalla. Voit tehdä sen joko esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai pyytämällä jotakuta toista henkilöä todistamaan henkilöllisyytesi. Kyseisen henkilön täytyy tällöin esittää vaalivirkailijoille oma voimassa oleva henkilöllisyystodistuksensa ja ilmoittaa oma henkilötunnuksensa.

Näin äänestäminen tapahtuu

Ruotsissa voi äänestää eri tavoin. Voit äänestää

Ulkoruotsalaiset

Ulkoruotsalaisella tarkoitetaan ulkomaille muuttanutta Ruotsin kansalaista. Jotta sinua voitaisiin pitää ulkoruotsalaisena, sinulla on täytynyt olla kotikunta Ruotsissa jossain elämäsi vaiheessa.

Ulkoruotsalaisella on äänioikeus Ruotsin valtiopäivävaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Säilyttääkseen äänioikeutensa ulkoruotsalaisen on aktiivisesti ilmoittauduttava äänioikeusrekisteriin joka kymmenes vuosi. Tarkoitusta varten on olemassa erityinen lomake, joka tulee toimittaa Ruotsin veroviranomaisille. Äänioikeusrekisteriin ilmoittautumiseksi lasketaan myös ulkomailla tapahtunut äänestäminen aiemmissa vaaleissa. Lisäksi äänioikeusrekisteriin ilmoittautumiseksi lasketaan kulloinkin toimitettavissa vaaleissa äänestäminen, mikäli äänestyslippu saapuu Ruotsiin viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä.

Vaaliviranomainen lähettää ennen vaaleja vaalikortin ja kirjeäänestysmateriaalin niille ulkoruotsalaisille, jotka ovat ilmoittaneet ulkomaisen osoitteensa Ruotsin veroviranomaiselle. Lisätietoja aiheesta saa Ruotsin vaaliviranomaisen ulkoruotsalaisia käsitteleviltä sivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.