Rösträtt i Sverige

Stemmeret i Sverige
Så här gör du för att ha rösträtt i Sverige.

Val i Sverige

Val i Sverige

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls det riksdagsval samt val till region- och kommunfullmäktige i Sverige.

Det finns olika regler för om du får rösta i de svenska valen.

Val till region- och kommunfullmäktige

Du är röstberättigad i val till region- och kommunfullmäktige om du är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valdagen och antingen

  • är svensk medborgare
  • är EU-medborgare
  • är isländsk eller norsk medborgare
  • är medborgare i ett annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du har rösträtt i den kommun och den region där du är folkbokförd 30 dagar före valdagen.

Riksdagsval

Du är röstberättigad i det svenska riksdagsvalet om du är svensk medborgare och är eller tidigare har varit folkbokförd i Sverige. Du ska dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Europaparlamentsval

Du är röstberättigad i valet till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och antingen

är svensk medborgare och är eller tidigare har varit folkbokförd i Sverige

är medborgare i ett av medlemsländerna i EU och är folkbokförd i Sverige.

Om du är medborgare i ett annat EU-land och vill rösta i valet till Europaparlamentet i Sverige ska du ha anmält dig till röstlängden i Sverige. Du kan inte rösta i två EU-länder i samma val.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat EU-land stryks du från den svenska röstlängden.

Inför valet till Europaparlamentet får du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige en blankett från Valmyndigheten där du anmäler dig till eller avanmäler dig från den svenska röstlängden

 

Sametinget

För att få rösta i valet till Sametinget måste du anmäla dig för att bli upptagen i röstlängden. Anmälan görs till Sametinget. Du har rösträtt om du är same, har fyllt 18 år senast på valdagen och antingen är svensk medborgare eller är utländsk medborgare men har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Folkomröstningar

En folkomröstning innebär att folket tar ställning i en specifik fråga. Det finns två olika slags folkomröstningar i Sverige, nationella och kommunala.

Röstberättigad i Sverige

Uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen avgör om och var du har rösträtt. Alla som har rösträtt och är folkbokförda i Sverige kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Svenskar som är folkbokförda utomlands måste anmäla sig vart tionde år för att komma med i röstlängden.

Röstkortet skickas hem med posten cirka tre veckor före valdagen. Röstkortet innehåller information om hur du kan rösta och vilka val du har rösträtt i. Du behöver ta med dig röstkortet när du ska förtidsrösta på en ambassad, ett konsulat eller i en vallokal före valet. Om du röstar i din vallokal på valdagen behövs inte röstkortet. Om du har tappat ditt röstkort kan du beställa ett nytt genom att kontakta Valmyndigheten. Ibland går det också att få ett nytt röstkort på plats i vallokalen.

För att kunna rösta ska du kunna styrka din identitet. Du styrker din identitet genom att visa upp en giltig id-handling eller genom att en annan person kan bekräfta din identitet. Då måste den som bekräftar din identitet kunna uppvisa id-handling och ange sitt personnummer.

Så går valet till

I Sverige kan man rösta på flera olika sätt. Du kan

Utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet, men du behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett och skicka den till Skatteverket. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Valmyndigheten skickar vid varje val ut ett så kallat utlandsröstkort och material för brevröstning till de utlandssvenskar som har anmält sin adress i utlandet till Skatteverket. Mer information om utlandssvenskar hittar du på den svenska valmyndighetens webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.