Rösträtt i Sverige

Stemmeret i Sverige
Här får du en överblick över svenska val och folkomröstningar. Du får även information om hur du blir röstberättigad och vad du ska göra när du ska rösta i Sverige.

Det finns olika val och folkomröstningar i Sverige; och det finns olika regler för vem som får rösta i de enskilda valen och folkomröstningarna i Sverige.

Vem kan rösta och kandidera i val i Sverige?

För att kunna kandidera i ett val måste du vara kandidat för ett parti, ha rösträtt i det aktuella valet och acceptera din kandidatur före valet.

Andra söndagen i september vart fjärde år hålls tre val samtidigt i Sverige, nämligen riksdagsval, regionval och kommunalval.

Den tredje söndagen i maj vart fjärde år hålls val till Sametinget i Sverige.

Vart femte år hålls val av ledamöter till Europaparlamentet i EU:s medlemsstater.

Det finns olika regler för om du får rösta i de svenska valen.

Det kan även hållas folkomröstningar i Sverige. En folkomröstning är en omröstning där väljarna tar direkt ställning i en politisk fråga. Det är riksdagen som beslutar om det ska hållas en folkomröstning i hela landet. Men det kan också hållas folkomröstningar i kommuner och regioner.

Region- och kommunalval i Sverige

Du är röstberättigad i val till region- och kommunfullmäktige om du är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valdagen och är något av följande:

  • svensk medborgare
  • EU-medborgare
  • isländsk eller norsk medborgare
  • medborgare i ett annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du har rösträtt i den region och den kommun där du är folkbokförd 30 dagar före valdagen.

Riksdagsval i Sverige

Du är röstberättigad i det svenska riksdagsvalet om du är svensk medborgare och är eller tidigare har varit folkbokförd i Sverige. Du ska dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Europaparlamentsval i Sverige

Du är röstberättigad i valet till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är något av följande:

  • svensk medborgare och är eller tidigare har varit folkbokförd i Sverige
  • medborgare i ett av medlemsländerna i EU och är folkbokförd i Sverige.

Om du är medborgare i ett annat EU-land och vill rösta i valet till Europaparlamentet i Sverige ska du ha anmält dig till röstlängden i Sverige. Du kan inte rösta i två EU-länder i samma val.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat EU-land stryks du från den svenska röstlängden.

Om du är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige får du inför valet till Europaparlamentet en blankett från Valmyndigheten där du anmäler dig till eller avanmäler dig från den svenska röstlängden.

Sametingsval i Sverige

För att få rösta i valet till Sametinget måste du anmäla dig för att bli upptagen i röstlängden. Anmälan görs till Sametinget. Du har rösträtt om du är same, har fyllt 18 år senast på valdagen och antingen är svensk medborgare eller är utländsk medborgare men har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Folkomröstningar i Sverige

En folkomröstning innebär att folket tar ställning i en specifik fråga. Det finns två olika slags folkomröstningar i Sverige: nationella och kommunala.

Hur röstar du i Sverige?

Säkerställ att du är röstberättigad i Sverige och finns med i röstlängden före valet.

Hur vet du om du är röstberättigad i Sverige?

Uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen avgör om och var du har rösträtt.

Alla som har rösträtt och är folkbokförda i Sverige kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten.

Svenskar som är folkbokförda utomlands måste anmäla sig vart tionde år för att komma med i röstlängden.

Hur får du ett röstkort i Sverige?

Röstkortet skickas hem med posten cirka tre veckor före valdagen. Röstkortet innehåller information om hur du kan rösta och vilka val du har rösträtt i.

Ta med dig röstkortet när du ska förtidsrösta på en ambassad, ett konsulat eller i en vallokal före valet. Om du röstar i din vallokal på valdagen behövs inte röstkortet.

Om du har tappat ditt röstkort kan du beställa ett nytt genom att kontakta Valmyndigheten. Ibland går det också att få ett nytt röstkort på plats i vallokalen.

För att kunna rösta ska du kunna styrka din identitet. Du styrker din identitet genom att visa upp en giltig id-handling eller genom att en annan person kan bekräfta din identitet. Då måste den som bekräftar din identitet kunna uppvisa id-handling och ange sitt personnummer.

Hur kan du rösta i val i Sverige?

I Sverige kan man rösta på flera olika sätt. Du kan

Hur kan du rösta om du är utlandssvensk?

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet, men du behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett och skicka den till Skatteverket. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Valmyndigheten skickar inför varje val ut ett utlandsröstkort och material för förtidsröstning till de utlandssvenskar som har anmält sin adress i utlandet till Skatteverket. Mer information för utlandssvenskar hittar du på Valmyndighetens webbplats.

Vem ska du kontakta för information om att rösta i Sverige?

Kontakta Valmyndigheten i Sverige för information om att rösta i ett val eller en folkomröstning eller om du vill veta mer om att kandidera i svenska val.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.