Stemmerett i Sverige

Stemmeret i Sverige
Her får du oversikt over svenske valg og folkeavstemninger.
Du får også informasjon om hvordan du blir stemmeberettiget og hva du må gjøre når du skal stemme i Sverige.

Det finnes forskjellige valg og folkeavstemninger i Sverige, og det er forskjellige regler for hvem som kan stemme til de enkelte valgene og stemme ved folkeavstemninger.

Hvem kan stemme og stille til valg i Sverige?

For å kunne være kandidat til et valg må du være kandidat for et parti og ha stemmerett ved det aktuelle valget, og du må akseptere ditt kandidatur før valget.

Andre søndag i september hvert fjerde år avholdes det tre valg samtidig i Sverige, nemlig riksdagsvalg, kommunevalg og regionvalg.

Den tredje søndagen i mai hvert fjerde år avholdes det valg til Sametinget i Sverige.

Hvert femte år avholdes det valg av medlemmer til Europaparlamentet i EUs medlemsstater.

Det er forskjellige regler for om du kan stemme ved de enkelte valgene i Sverige.

Det kan også bli avholdt folkeavstemninger i Sverige. En folkeavstemning er en avstemning der velgerne tar direkte stilling til et politisk spørsmål. Det er Riksdagen som avgjør om det skal avholdes en folkeavstemning i hele landet. Men det kan også avholdes folkeavstemninger i kommuner og regioner.

Kommunal- og regionvalg i Sverige

Du er stemmeberettiget ved kommune- og regionvalg hvis du er folkeregistrert i Sverige 30 dager før valgdagen og er enten

  • svensk statsborger.
  • EU-statsborger.
  • statsborger i Norge eller Island.
  • statsborger i et annet land og uten avbrudd har vært bostedsregistrert i Sverige de siste 3 årene før valgdagen

Du må ha fylt 18 år senest på valgdagen. Du har stemmerett i kommunen og regionen der du er folkeregistrert 30 dager før valgdagen.

Riksdagsvalg i Sverige

Du har stemmerett i det svenske riksdagsvalget hvis du er svensk statsborger og er, eller har vært, folkeregistrert i Sverige. Du må dessuten ha fylt 18 år senest på valgdagen.

Europaparlament-valg i Sverige

Du er stemmeberettiget ved valg til Europaparlamentet hvis du har fylt 18 år senest på valgdagen og

  • er svensk statsborger og er, eller har vært, folkeregistrert i Sverige
  • er statsborger i et EU-land og folkeregistrert i Sverige

Hvis du statsborger i et annet EU-land og ønsker å stemme ved valg til Europaparlamentet i Sverige, må du ha registrert deg på valglisten i Sverige. Du kan ikke stemme i to EU-land ved samme valg.

Hvis du er svensk statsborger og er bosatt i et annet EU-land, kan du melde deg til valglisten til Europaparlament-valget i dette landet. Hvis du står på valglisten for et annet EU-land, fjernes du fra den svenske valglisten.

Hvis du er statsborger i et EU-land og folkeregistrert i Sverige, får du i forkant av Europaparlament-valget et skjema fra Valmyndigheten der du skal registrere deg eller avregistrere deg på den svenske valglisten.

Sametingsvalg i Sverige

For å kunne stemme ved valget til Sametinget må du registrere deg for å bli tatt opp på valglisten. Du må søke hos Sametinget. Du har stemmerett hvis du er same, har fylt 18 år senest valgdagen og enten er svensk statsborger eller er utenlandsk statsborger, men har bodd i Sverige de siste 3 årene før valgdagen uten avbrudd.

Folkeavstemninger i Sverige

En folkeavstemning innebærer at folket tar stilling til et bestemt spørsmål. Det finnes to forskjellige slags folkeavstemninger i Sverige: de nasjonale og de kommunale.

Hvordan stemmer du i Sverige?

Du må forsikre deg om at du er stemmeberettiget i Sverige og er satt opp på valglisten før valget.

Hvordan vet du om du har stemmerett i Sverige?

Opplysningene i Skatteverkets folkeregister 30 dager før valgdagen avgjør om og hvor du har stemmerett.

Alle som er stemmeberettigede og og er bostedsregistrert i Sverige, blir før valget automatisk skrevet opp på en valgliste (manntall) og mottar et valgkort i posten.

Svensker som er bostedsregistrert i utlandet, må melde seg hvert tiende år for å bli tatt opp på valglisten.

Hvordan får du valgkort i Sverige?

Valgkort sendes per post cirka tre uker før valgdagen. Valgkortet inneholder informasjon om hvordan du kan stemme, og hvilke valg du har stemmerett til.

Du må ta med deg valgkortet ditt når du skal forhåndsstemme (förtidsrösta) på ambassaden, konsulatet eller i et valglokale før valget. Hvis du stemmer i valglokalet på valgdagen, er det ikke nødvendig å ta med valgkortet.

Hvis du har mistet valgkortet, kan du bestille et nytt ved å kontakte Valmyndigheten. Noen ganger er det også mulig å få et nytt valgkort i valglokalet.

Du må kunne bekrefte identiteten din for å få lov til å stemme. Du bekrefter identiteten ved å vise fram gyldig legitimasjon eller hvis en annen person kan bekrefte identiteten din. Da må den som bekrefter identiteten din, kunne vise fram gyldig legitimasjon og oppgi personnummeret sitt.

Hvordan kan du stemme ved valget i Sverige?

I Sverige kan en stemme på flere forskjellige måter. Du kan

Hvordan kan du stemme hvis du er utenlandssvenske?

En utenlandssvenske er en svensk statsborger som har emigrert fra Sverige. For å bli betraktet som utenlandssvenske må du ha vært bostedsregistrert i Sverige på et eller annet tidspunkt.

Som utenlandssvenske har du stemmerett i riksdagsvalget og Europaparlament-valget, men du må melde deg til valglisten hvert tiende år for å fortsette å stå på valglisten. Det kan du gjøre ved å fylle ut en spesialblankett og sende den til Skatteverket. Også en inngående stemme fra utlandet i et valg telles som en tilmelding til valglisten. Dessuten teller stemmen i det aktuelle valget hvis den mottas senest dagen før valgdagen.

Før hvert valg sender valgmyndigheten ut et utenlandsstemmekort og brevstemmemateriale til de utenlandssvenskene som har meldt sin utenlandske adresse til Skatteverket. Se mer på den svenske valgmyndighetens nettsted om utenlandssvensker.

Hvem kan du kontakte for å få informasjon om å stemme i Sverige?

Du må kontakte Valmyndigheten i Sverige for informasjon om å stemme ved et valg eller en folkeavstemning, eller hvis du vil vite mer om å stille som kandidat til svenske valg.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.