Stemmerett i Sverige

Stemmeret i Sverige
Dette må du gjøre for å være stemmeberettiget ved valg i Sverige.

Valg i Sverige

Valg i Sverige

Den tredje søndagen i september hvert fjerde år avholdes det riksdagsvalg, kommune- og regionvalg i Sverige.

Det er forskjellige regler for om du kan stemme til de enkelte valgene i Sverige.

Kommune- og regionvalg

Du er stemmeberettiget ved kommune- og regionvalg hvis du er folkeregistrert i Sverige 30 dager før valgdagen og er enten

  • svensk statsborger
  • EU-statsborger
  • statsborger i Norge eller Island
  • statsborger i et annet land og uten avbrudd har vært bostedsregistrert i Sverige de siste 3 årene før valgdagen.

Du må ha fylt 18 år senest på valgdagen. Du har stemmerett i kommunen og regionen der du er folkeregistrert 30 dager før valgdagen.

Riksdagsvalg

Du har stemmerett i det svenske riksdagsvalget hvis du er svensk statsborger og er, eller har vært, folkeregistrert i Sverige. Du må dessuten ha fylt 18 år senest på valgdagen.

Valg til Europaparlamentet

Du er stemmeberettiget ved valg til Europaparlamentet hvis du har fylt 18 år senest på valgdagen og

er svensk statsborger og er, eller har vært, folkeregistrert i Sverige.

er statsborger i et EU-land og folkeregistrert i Sverige.

Hvis du statsborger i et annet EU-land og ønsker å stemme ved valg til Europaparlamentet i Sverige, må du ha registrert deg på valglisten i Sverige. Du kan ikke stemme i to EU-land ved samme valg.

Hvis du er svensk statsborger og er bosatt i et annet EU-land, kan du melde deg til valglisten til Europaparlament-valget i dette landet. Hvis du står på valglisten for et EU-land, fjernes du fra den svenske valglisten.

Før valget til Europaparlamentet får du som er statsborger i et EU-land og folkeregistrert i Sverige, en blankett fra Valmyndigheten der du registrerer eller avregistrerer deg på den svenske valglisten.

 

Sametinget

For å kunne stemme ved valget til Sametinget må du registrere deg for å bli tatt opp på valglisten. Du må søke hos Sametinget. Du har stemmerett hvis du er same, har fylt 18 år senest valgdagen og enten er svensk statsborger eller er utenlandsk statsborger, men har bodd i Sverige de siste 3 årene før valgdagen uten avbrudd.

Folkeavstemninger

En folkeavstemning innebærer at folket tar stilling til et bestemt spørsmål. Det finnes to forskjellige slags folkeavstemninger i Sverige – de nasjonale og de kommunale.

Stemmeberettiget i Sverige

Opplysningene i Skatteverkets folkeregister 30 dager før valgdagen avgjør om og hvor du har stemmerett. Alle som er stemmeberettigede og bostedsregistrert i Sverige, blir før valget automatisk skrevet opp på en valgliste (manntall) og mottar et valgkort i posten. Svensker som er bostedsregistrert i utlandet, må melde seg hvert tiende år for å bli tatt opp på valglisten.

Valgkort sendes per post cirka tre uker før valgdagen. Valgkortet inneholder informasjon om hvordan du kan stemme, og hvilke valg du har stemmerett til. Du må ta med deg valgkortet ditt når du skal forhåndsstemme på ambassaden, konsulatet eller i et valglokale før valget. Hvis du stemmer i valglokalet på valgdagen, er det ikke nødvendig å ta med valgkortet. Hvis du har mistet valgkortet, kan du bestille et nytt ved å kontakte Valmyndigheten. Noen ganger er det også mulig å få et nytt valgkort i valglokalet.

Du må kunne bekrefte identiteten din for å få lov til å stemme. Du bekrefter identiteten ved å vise fram gyldig legitimasjon eller hvis en annen person kan bekrefte identiteten din. Da må den som bekrefter identiteten din, kunne vise fram gyldig legitimasjon og oppgi personnummeret sitt.

Slik foregår valget

I Sverige kan en stemme på flere forskjellige måter. Du kan

Utenlandssvensker

En utenlandssvenske er en svensk statsborger som har emigrert fra Sverige. For å bli betraktet som utenlandssvenske må du ha vært bostedsregistrert i Sverige på et eller annet tidspunkt.

Som utenlandssvenske har du stemmerett i riksdagsvalget og Europaparlament-valget, men du må melde deg til valglisten hvert tiende år for å fortsette å stå på valglisten. Det kan du gjøre ved å fylle ut en spesialblankett og sende den til Skatteverket. Også en inngående stemme fra utlandet i et valg telles som en tilmelding til valglisten. Dessuten teller stemmen i det aktuelle valget hvis den mottas senest dagen før valgdagen.

Før hvert valg sender valgmyndigheten ut et utenlandsstemmekort og brevstemmemateriale til de utenlandssvenskene som har meldt sin utenlandske adresse til Skatteverket. Se mer på den svenske valgmyndighetens nettsted om utenlandssvensker.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.