Stemmeret i Sverige

Stemmeret i Sverige
Sådan skal du gøre for at være stemmeberettiget til valg i Sverige.

Valg i Sverige

Den anden søndag i september hvert fjerde år afholdes riksdagsvalg, kommune- og regionsvalg i Sverige.

Der er forskellige regler for om du må stemme til de enkelte valg i Sverige.

Kommunal- og regionsvalg

Du er stemmeberettiget til kommunal- og regionsvalg hvis du er folkeregistreret i Sverige 30 dage før valgdagen og enten

  • er svensk statsborger.
  • er EU-statsborger.
  • er statsborger i Norge eller Island.
  • er statsborger i et andet land og  uden afbrydelse have været bopælsregistreret i Sverige i de sidste 3 år før valgdagen.

Du skal være fyldt 18 år senest på valgdagen. Du har stemmeret i den kommuen og i den region hvor du er folkeregistreret 30 dage før valgdagen.

Riksdagsvalg

Du er stemmeberettiget til det svenske riksdagsvalg, hvis du er svensk statsborger og er eller en gang har været folkeregistreret i Sverige. Du skal desuden være fyldt 18 år senest på valgdagen.

Europaparlamentsvalg

Du er stemmeberettiget til Europaparlamentsvalget hvis du er fyldt 18 år senest på valgdagen og

er svensk statsborger og er eller engang har været folkeregistreret i Sverige.

er statsborger i et af den Europæiske Unions medlemslande og er folkeregistreret i Sverige.

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og ønsker at stemme til et Europaparlamentsvalg i Sverige, skal du have tilmeldt dig valglisten i Sverige. Du kan ikke stemme i to EU-lande i det samme valg.

Hvis du er svensk statsborger og er bosat i et andet EU-land, kan du tilmelde dig valglisten til Europaparlamentsvalget i det pågældende land. Står du på valglisten for et EU-land, fjernes du fra den svenske valgliste.

Før valget til Europa-Parlamentet får du der er statsborger i et EU-land og folkeregistreret i Sverige, en formular fra Valmyndigheten hvor du registrerer eller afregistrerer dig den svenske valgliste.

 

Sametinget

For at kunne stemme til valget til Sametinget, skal du registrere dig for at blive optaget på valglisten. Du skal ansøge hos Sametinget. Du har stemmeret, hvis du er same, er fyldt 18 år senest valgdagen og enten er svensk statsborger eller er udenlandsk statsborger men har boet i Sverige i de sidste 3 år før valgdagen uden afbrydelse.

Folkeafstemninger

En folkeafstemning indebærer at folket tager stilling i et specifik spørgsmål. Der findes to forskellige slags folkeafstemninger i Sverige – de nationale og de kommunale.

Stemmeberettiget i Sverige

Oplysningerne i Skatteverkets folkeregister 30 dage før valgdagen afgør om og hvor du har stemmeret. Alle stemmeberettigede og som er bopælsregistrerede i Sverige bliver inden valget automatisk skrevet op på en valgliste (röstlängd) og modtager et valgkort med posten. Svenskere der er bopælsregistrerede i udlandet skal tilmelde sig hvert tiende år for at blive optaget på valglisten.

Valgkort sendes per post cirka tre uger før valgdagen. Valgkortet indeholder information om hvordan du kan stemme og hvilke valg du har stemmeret til. Du skal tage dit valgkort med når du skal førtidsstemme på ambassaden, konsulatet eller i et valglokal før valget. Hvis du stemmer i valglokalet på valgdagen, er det ikke nødvendigt at medbringe dit valgkort. Har du mistet dit valgkort, kan du bestille et nyt ved at kontakte Valmyndigheten. Nogle gange er det også muligt at få et nyt valgkort på plads i valglokalet.

For at kunne stemme skal du kunne bekræfte din identitet. Du bekræfter din identitet ved at fremvise gyldig legitimation eller hvis en anden person kan bekræfte din identitet. Da vil den der bekræfter din identitet, skulle fremvise gyldig legitimation og oplyse sit personnummer.

Sådan foregår valget

I Sverige kan man stemme på flere forskellige måder. Du kan

Udlandssvensker

En udenlandssvensker er en svensk statsborger der er emigreret fra Sverige. For at blive betragtet som udenlandssvensker skal du have været bopælsregistreret i Sverige på et eller andet tidspunkt.

Som udenlandssvensker har du stemmeret i riksdagsvalget og Europaparlamentsvalget, men du skal tilmelde dig til valglisten hvert tiende år for at blive ved med at være optaget på valglisten. Det kan du gøre ved at udfylde en specialformular og sende den til Skatteverket. Selv en indgående stemme fra udlandet i et valg tælles som en tilmeldelse til valglisten. Desuden tæller stemmen i det aktuelle valg hvis den modtages senest dagen før valgdagen.

Valgmyndigheden sender før hvert valg et udlandsstemmekort og materiale for at kunne brevstemme til de udlandssvenskere, der har tilmeldt sin udlandske adresse til Skatteverket. Se mere på den svenske valgmyndigheds netsted om udlandssvenskere.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.