Äänioikeus Suomessa

Äänioikeus Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan, mitä valtiollisia ja kunnallisia vaaleja Suomessa järjestetään ja ketkä ovat niissä äänioikeutettuja.

Pohjoismaalaiset ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia tietyin ehdoin Suomen kunnallisvaaleissa ja neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä sekä pohjoismaalaiset Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset Euroopan parlamentin vaaleissa. Eduskunta- ja presidentinvaaleissa sekä valtiollisissa kansanäänestyksissä äänioikeutettuja ovat ainoastaan Suomen kansalaiset. Tarkempia tietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivustolta.

Kunnallisvaalit

Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella on äänioikeus Suomen kunnallisvaaleissa, jos hän täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta ja hänen kotikuntansa oli kyseinen kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeus on myös muun valtion kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Henkilö on kotikunnassaan vaalikelpoinen eli voi asettua ehdolle kunnallisvaaleissa, jos hänellä on äänioikeus kyseisissä vaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen (vajaavaltainen).

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Europarlamenttivaalit

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänestää saa myös minkä tahansa muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Europarlamenttivaalit järjestetään viiden vuoden välein.

Eduskuntavaalit

Äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset asuinpaikastaan riippumatta. Myös kaikki ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat äänestää eduskuntavaaleissa. Äänioikeusrekisteri kerätään väestötietojärjestelmästä 51 päivää ennen vaaleja, joten äänioikeus eduskuntavaaleissa on vain niillä Suomen kansalaisilla, jotka on rekisteröity Suomen kansalaisiksi ennen äänioikeusrekisterin kokoamista.

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi on jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen, lukuun ottamatta joitakin korkeimpia virkamiehiä ja ammattisotilaita.

Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi.

Presidentinvaali

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta (Vaalit). Äänioikeusrekisteri kerätään väestötietojärjestelmästä 51 päivää ennen vaaleja, joten äänioikeus presidentinvaalissa on vain niillä Suomen kansalaisilla, jotka on rekisteröity Suomen kansalaisiksi ennen äänioikeusrekisterin kokoamista.

Tasavallan presidentin on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen.

Tasavallan presidentti valitaan kuuden vuoden välein.

Kansanäänestykset

Kunnallisessa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä äänioikeus määräytyy samoin kuin kunnallisvaaleissa.

Valtiollisessa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä äänioikeus määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Valtiollisia kansanäänestyksiä Suomessa on toistaiseksi pidetty kaksi: kieltolain kumoamisesta 1931 ja Euroopan unioniin liittymisestä 1994.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivustolta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.