Stemmeret i Finland

Äänioikeus Suomessa
I dette afsnit kan du læse om hvordan de nationale og kommunale valg i Finland afholdes, og om hvem der har stemmeret til disse.

Nordiske statsborgere har på visse vilkår stemmeret og er valgbare ved finske kommunalvalg og vejledende kommunale folkeafstemninger. Dette gælder også for statsborgere i nordiske EU-lande ved valg til Europa-Parlamentet. Kun finske statsborgere er stemmeberettigede ved rigsdags- og præsidentvalg samt ved nationale folkeafstemninger. Du kan læse mere om valg på justitieministeriets netsted om valg.

Kommunalvalg

Finske statsborgere, samt statsborgere i andre EU-lande, Island og Norge, har stemmeret ved kommunalvalg i Finland hvis de fylder 18 år senest på valgdagen og den pågældende kommune har været deres hjemkommune i mindst 51 dage op til valgdagen.

Statsborgere i andre lande har også stemmeret hvis de fylder 18 år senest på valgdagen og den pågældende kommune har været deres hjemkommune i mindst 51 dage op til valgdagen. De skal desuden have haft en hjemkommune i Finland i mindst 2 sammenhængende år.

En person er valgbar i sin hjemkommune, og kan således stille op til kommunalvalget, hvis han eller hun har stemmeret ved det pågældende valg og ikke er under værgemål (umyndig).

Der afholdes kommunalvalg hvert fjerde år.

Valg til Europa-Parlamentet

Finske statsborgere, som fylder 18 år senest på valgdagen, er uafhængigt af bopæl stemmeberettigede ved valg til Europa-Parlamentet som afholdes i Finland.

Alle øvrige statsborgere fra EU-medlemslande som fylder 18 år senest på valgdagen, og som har boet i en finsk kommune i mindst 51 dage op til valgdagen i overensstemmelse med loven om hjemkommuner, kan også stemme ved valg til Europa-Parlamentet. Stemmeretten er dog betinget af at de tilmelder sig valglisten i Finland. Du skal registrere dig hos magistraten senest 80 dage før valget. Du kan bruge Befolkningsdatacentralens blanket ved registreringen.

En stemmeberettiget kan kun stemme én gang i ét EU-land ved det samme valg til Europa-Parlamentet: enten i hjemlandet eller i det land hvor vedkommende bor.

En finsk statsborger, som inden for den gældende frist har registreret sig som vælger ved valget til Europa-Parlamentet i et andet EU-land, er ikke stemmeberettiget ved det finske valg til Europa-Parlamentet.

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Valg til riksdagen

Alle finske statsborgere, som fylder 18 år senest på valgdagen, er uafhængigt af bopæl stemmeberettigede ved valg til riksdagen. Finske statsborgere som bor i udlandet kan også stemme ved valg til riksdagen. Valglisten indhentes fra det finske folkeregister (befolkningsdatasystemet) 51 dage inden valget. Det er således kun finske statsborgere, som har registreret sig inden valglisten udarbejdes, som har stemmeret ved valg til riksdagen.

En stemmeberettiget person er valgbar og kan dermed stille op til valget under forudsætning af at vedkommende ikke er umyndig. Undtaget herfra er visse højere tjenestemænd og professionelle soldater.

Valg til riksdagen afholdes hvert fjerde år.

Præsidentvalg

Finske statsborgere, som fylder 18 år senest på valgdagen, er uafhængigt af bopæl stemmeberettigede ved det finske præsidentvalg. Valglisten indhentes fra det finske folkeregister (befolkningsdatasystemet) 51 dage inden valget. Det er således kun finske statsborgere, som har registreret sig inden valglisten udarbejdes, som har stemmeret ved præsidentvalget.

Republikkens præsident skal være indfødt finsk statsborger.

Der afholdes præsidentvalg hvert sjette år.

Folkeafstemninger

Ved vejledende kommunale folkeafstemninger gælder de samme regler for stemmeret som ved kommunalvalg.

Ved vejledende nationale folkeafstemninger gælder de samme regler for stemmeret som ved valg til riksdagen. Hidtil har man afholdt to nationale folkeafstemninger i Finland: om ophævelse af forbudsloven i 1931 og om medlemskab af Den Europæiske Union i 1994.

Læs mere på justitieministeriets netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.