Ahvenanmaan kotiseutuoikeus

Åländsk hembygdsrätt
Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Kotiseutuoikeus ei estä Ahvenanmaalle muuttamista, ja jos muutat Ahvenanmaalle, voit ostaa asunnon tai rakentaa talon kaavoitetulle tontille, kunhan olet hakenut maanhankintalupaa. Tällä sivulla kerrotaan myös Ahvenanmaalle muuttavien asevelvollisuudesta.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta. Lisätietoja Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta saat Ahvenanmaan maakunnan hallituksen verkkosivuilta.

Maanhankintalupa Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi myöntää luvan kiinteistön omistamiseen, vaikka sinulla ei olisikaan kotiseutuoikeutta. Lupaa kutsutaan maanhankintaluvaksi, ja voit hakea sitä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. Maanhankintasäännöillä halutaan varmistaa, että maa olisi ensisijaisesti Ahvenanmaalla asuvien henkilöiden omistuksessa. Maanhankintaluvasta kerrotaan perusteellisesti maakunnan hallituksen verkkosivuilla.

Asevelvollisuus

Jos sinulla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus ja olet muuttanut Ahvenanmaalle ennen kahdettatoista ikävuottasi, olet vapautettu asevelvollisuudesta. Asevelvollisuusasioissa ota yhteyttä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kansliaan.

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta, ota yhteyttä oikeusasioiden ja kansainvälisten asioiden yksikköön.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.