Suomen kansalaisuus

Kansalaisuus Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan Suomen kansalaisuuden saamisesta syntymän perusteella, ilmoituksella tai hakemuksella. Lisäksi kerrotaan kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kaksoiskansalaisuudesta.

Suomen kansalaisuuden voi saada joko syntyessään, ilmoituksella tai hakemuksella. Kansalaisuuden ehdot määrittää Suomen kansalaisuuslaki. Laissa luetellaan myös Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet.

Laissa tarkoitetusta Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä päättää Maahanmuuttovirasto.

Kansalaisuus syntymän perusteella

Lapsi saa syntyessään automaattisesti Suomen kansalaisuuden, jos joko äiti on Suomen kansalainen tai isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa. Lapsi saa Suomen kansalaisuuden myös, jos lapsi syntyy Suomessa, hänen isänsä on Suomen kansalainen lapsen syntyessä ja isän isyys lapseen vahvistetaan.

Ulkomaalaisen äidin ja suomalaisen isän ulkomailla avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksella sillä edellytyksellä, että ulkomailla tehty isyyden vahvistaminen on Suomessa sellaisenaan pätevä.

Suomen kansalaisuus ilmoituksesta

Ilmoituksesta kansalaisuuden voi saada:

  • entinen Suomen kansalainen
  • Pohjoismaan kansalainen
  • suomalaisen miehen tai ei-synnyttäneen äidin avioliiton ulkopuolinen lapsi, joka on syntynyt ulkomailla
  • 12–17-vuotias adoptiolapsi
  • 18–22-vuotias nuori henkilö, joka on asunut Suomessa riittävän kauan

18 vuotta täyttäneelle Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaiselle myönnetään Suomen kansalaisuus kansalaisuusilmoituksella, jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on ollut Suomessa viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä eikä häntä ole tänä aikana tuomittu vankeusrangaistukseen.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen mutta et täytä kaikkia kansalaisuuden ilmoituksella hakemisen ehtoja tai haluat saada Suomen kansalaisuuden jo kahden vuoden Suomessa asumisen jälkeen, voit hakea Suomen kansalaisuutta hakemuksella.

Henkilö, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden, voi saada kansalaisuuden yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä, joka ei vaadi Suomessa asumista.

Suomen kansalaisuus hakemuksesta

Ulkomaalaiselle voidaan myöntää hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakija on täyttänyt 18 vuotta ja hänen varsinainen asuntonsa on ollut Suomessa joko viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä tai seitsemän vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä. Jos hakija osoittaa osaavansa tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä, kansalaisuuden voi saada jo neljän vuoden Suomessa asumisen jälkeen.

Edellytyksenä on myös, että henkilö ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä hän ole olennaisesti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan. Lisäksi hakijan tulee pystyä luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa, ja todistamaan, että hänellä on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai vastaavan tasoinen suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen taito.

Kansalaistamisen yleisistä edellytyksistä voidaan poiketa tietyin perustein, jotka on lueteltu Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Kaksoiskansalaisuus

Suomen laki sallii kaksoiskansalaisuuden, eli Suomen kansalainen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään toisen Pohjoismaan kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan saadessaan Suomen kansalaisuuden.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.