Åländsk hembygdsrätt

Åländsk hembygdsrätt
Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Hembygdsrätten är inget hinder för inflyttning till Åland och om du flyttar till Åland kan du även utan hembygdsrätt köpa lägenhet eller bygga bostad på planerad mark med ett jordförvärvstillstånd. Här kan du även läsa om värnplikten för de som flyttar till Åland.

Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för dig att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Undantag från kravet på hembygdsrätt kan beviljas dig av Ålands landskapsregering efter ansökan. Mera information om åländsk hembygdsrätt hittar du här på Ålands landskapsregerings sidor. 

Jordförvärvstillstånd på Åland

Landskapsregeringen kan bevilja undantag från kravet på hembygdsrätt för att äga fast egendom. Du kan söka och få ett särskilt tillstånd, jordförvärvstillstånd, från Ålands landskapsregering. Avsikten med reglerna om jordförvärv är att marken främst dock skall ägas av personer bosatta på Åland. Du finner allt om jordförvärvstillstånd på denna Landskapsregeringens sida här.

Värnplikt

Om du har hembygdsrätt och flyttat till Åland före 12 års ålder är du befriad från värnplikt. Om du har frågor om värnplikten kan du kontakta regeringskansliet.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om den åländska hembygdsrätten, kan du kontakta Enheten för rättsliga och internationella frågor här:

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.