Ajokortti Islannissa

Førerkort i Norge
Tähän osioon on koottu ajokorttiin liittyviä tietoja, kuten mitkä ajokortit pätevät Islannissa ja miten Islannissa voi hankkia tai uusia ajokortin.

Ajokortti Islannissa

Islannin tieliikennelain 58. pykälän mukaan moottoriajoneuvoa, mukaanlukien moottoripyörää tai mopoa, saa ajaa vain henkilö, jolla on siihen oikeuttava poliisiviranomaisen myöntämä ajokortti. 

Hallintoviranomainen (sýslumaður) myöntää ajokortit poliisiviranomaisen valtuuttamana. 

Ajokortin myöntäminen

Sýslumaður-viranomainen myöntää ajokortin tarkistettuaan, että kaikki ajokortin saamiseksi vaadittavat edellytykset täyttyvät. Ajokorttiin kirjataan muun muassa ajokorttiluokat ja mahdolliset lisätiedot, joita ovat ajokortin haltijaan liittyvät ehdot ja rajoitukset. Ajokortti voi olla väliaikainen, varsinaisen ajokortin voimassaoloaika on 15 vuotta.

Väliaikainen ajokortti

Väliaikainen ajokortti myönnetään uusille kuljettajille ja se on voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä lähtien. Muut ajokortit myönnetään 15 vuodeksi, riippuen kuitenkin ajokorttiluokasta ja hakijan iästä.

Varsinainen ajokortti

Ajokorttiluokissa A, B ja BE (henkilöauton ajo-oikeus) varsinainen ajokortti myönnetään 15 vuodeksi kerrallaan.

Ammattimaisen matkustajaliikenteen ajokorttiluokissa C, CE, D ja DE (laajennettu ajo-oikeus – erillinen kuljettajantutkinto) ajokortti myönnetään viideksi vuodeksi. Viiden vuoden umpeuduttua kyseisen ajokortin haltijalla on edelleen oikeus ajaa henkilöautoa.

Ajokortin myöntämisen edellytykset

Seuraavaksi esitellään yleiset ehdot uuden ajokortin myöntämiselle:

  • Hakijan tulee täyttää kyseisen ajokorttiluokan ikävaatimukset.
  • Hakijalla tulee olla tarpeeksi hyvä näkö ja kuulo sekä muilta osin riittävä fyysinen ja psyykkinen valmius.
  • Hakijalla tulee olla suoritettuna siihen oikeutetun opettajan kanssa käyty opetus ja hänen tulee suoritetulla kokeella osoittaa tarvittava ajotaito sekä tarvittavat tiedot ajoneuvosta ja tieliikennelain säädöksistä.
  • Hakijan tulee asua pysyvästi Islannissa. 

Ajo-opetus

Hakiessa ajokorttia uuteen ajokorttiluokkaan hakijalla tulee olla suoritettuna kyseiseen ajokorttiluokkaan oikeutetun opettajan kanssa käyty opetus. Ajo-opetuksessa noudatetaan kullekin ajokorttiluokalle laadittua opetusohjelmaa, joka on Islannin liikenneviraston (Samgöngustofa) määrittelemä. Ajo-opetuksen voi aloittaa 12 kuukautta ennen kuin opiskelija saavuttaa B-luokkaan vaadittavan iän.

Ohjattu ajoharjoittelu

Opettajan lisäksi opiskelija voi harjoitella ajamista ohjaajan kanssa, jos opiskelija on suorittanut perusopetuksen ja ohjaajalla on lupa toimia ajoharjoittelun ohjaajana. Ennen ajo-opetuksen aloittamista opiskelijan tulee hakea ajokorttia (ajoharjoituslupa). 

Ajo-opetusluvan hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • vähintään 24-vuotias
  • voimassaoleva ajokortti sille ajokorttiluokalle, jolle ajo-opetuslupaa haetaan ja vähintään viiden vuoden kokemus ajosta kyseisen ajokorttiluokan ajoneuvolla
  • ei ole viimeisten 12 kuukauden aikana ollut ajokortitta ajo-oikeuden menetyksen vuoksi tai saanut rangaistusta liikennerikkomuksesta.

Ajoharjoituslupaa haetaan Sýslumaður-viranomaiselta. Hakemukseen liitetään ajo-opettajan vakuutus siitä, että opiskelija on osoittanut hallitsevansa riittävät tiedot liikennesäännöistä ja ajoneuvon ajamisesta. Viranomainen myöntää ajoharjoitusluvan opiskelijan ja ohjaajan nimellä ja se on voimassa 18 kuukautta.

Ajoharjoitteluun käytettävä auto tulee varustaa opetusajoneuvon ÆFINGAAKSTUR-tunnuksella. Muistathan, että ajoharjoittelun aikana ohjaajan katsotaan toimivan auton kuljettajana ja on vastuussa ajosta.

Kuljettajantutkinto

Kuljettajantutkinnon voi suorittaa vasta, kun viranomainen on myöntänyt siihen luvan ja kun ajo-opettaja on kirjallisesti vahvistanut, että ajo-opetus on suoritettu hyväksytysti.

Kuljettajantutkinto koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta teoriakokeesta ja varsinaisesta kokeesta. Varsinaisessa kokeessa on sekä suullinen osio että varsinainen ajokoe. Varsinaiseen kokeeseen voi osallistua vasta, kun teoriakoe on suoritettu hyväksytysti. Teoriakokeeseen saa osallistua aikaisintaan kaksi kuukautta ja ajokokeeseen aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kuin opiskelija täyttää ikävaatimukset.

Ulkomaisen ajokortin vaihto vastaavaan islantilaiseen ajokorttiin

Hakemus ulkomaisen ajokortin vaihtamisesta islantilaiseen ajokorttiin tehdään lähimmälle Sýslumaður-viranomaiselle ja edellytyksenä on, että hakija asuu pysyvästi Islannissa.

Voimassaoleva ulkomaalainen ajokortti voidaan vaihtaa islantilaiseen ajokorttiin. Jos ajokortin haltija on muun kuin Eta-maan kansalainen, hänen tulee suorittaa B-ajokorttiluokan teoriakoe ja erillinen ajokoe kullekin haetulle ajokorttiluokalle.

Vaatimukset muiden maiden kansalaisille

Ajokortin saamiseksi edellytettävien yleisten vaatimusten lisäksi ulkomaalaisen hakijan tulee lisäksi:

  1. asua pysyvästi Islannissa
  2. todistaa voimassaoleva ajo-oikeus kotimaassa.

Kansainvälinen ajokortti

Sýslumaður-viranomaisella ja Islannin autoliitolla (FÍB, Félag íslenskra bifreiðaeigenda) on oikeus myöntää kansainvälisiä ajokortteja.

Kansainvälisen ajokortin saa myöntää 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolla on voimassaoleva islantilainen ajokortti. Kansainvälinen ajokortti on voimassa vuoden myöntämispäivästä ja antaa oikeuden ajaa ainoastaan sen ajokorttiluokan ajoneuvoja, johon islantilainen ajokortti antaa oikeuden.

Kansainvälinen ajokortti ei anna ajo-oikeutta Islannissa.

Sähköinen ajokortti

Sähköinen ajokortti on tarjolla kaikille, joilla on ajo-oikeus ja älypuhelin. Sähköinen ajokortti osoittaa, että henkilöllä on voimassaoleva ajokortti ja se sisältää samat tiedot kuin perinteinen ajokortti.

Sähköinen ajokortti on voimassa ainoastaan Islannissa.

Sähköisellä ajokortilla voi todistaa ajo-oikeuden poliisille.

Mistä saa lisätietoa?

Lisätietoa ajokorttiasioista löydät Islannin asianomaisten viranomaisten verkkosivuilta. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.