Elatusapu Grönlannissa

Father and daughter in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Seuraavasta saat tietoa elatusavun maksamista ja vastaanottamista koskevista säännöistä Grönlannissa.

Vanhemmat ovat velvollisia elättämään lapsensa 18-vuotiaaksi asti. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä eivätkä pääse yksimielisyyteen elatuksesta, he voivat kääntyä kunnan puoleen. Näin toimitaan myös silloin, kun elatusvelvollinen vanhempi ei pysty maksamaan elatusapua.

Mitä on elatusapu?

Elatusapu on lapsen elatukseen tarkoitettu rahamäärä, joka maksetaan kuukausittain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu joko yksinomaan tai suurimman osan ajasta. Elatusapua maksetaan, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsi opiskelee, elatusavun maksamista voidaan poikkeuksellisesti jatkaa, kunnes lapsi täyttää 24 vuotta.

Vanhemmat sopivat yleensä keskenään elatusavun suuruudesta ja siitä, miten se maksetaan. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua (børnebidrag) sopimuksen mukaisesti, lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea (underholdsbidrag) kunnasta. Tällöin kunta maksaa elatustukea lähivanhemmalle ja perii maksamatta jääneen elatusavun elatusvelvolliselta vanhemmalta. Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen elatus.

Elatusavun määrä vahvistetaan elatusvelvollisen vanhemman tulojen pohjalta. Elatusapu ei kuitenkaan voi olla pienempi kuin viranomaisten määrittelemä perussumma (normalbidrag). Perussumman suuruus riippuu siitä, asuuko lapsi Grönlannissa vai Tanskassa.

Elatusapu lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle

Voit hakea elatustukea Grönlannista, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Lapsi asuu Grönlannissa.
  • Lapsi (tai elatusapuun oikeutettu) on Tanskan kansalainen tai kuuluu pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin.
  • Lapsi ei ole yhteiskunnan huollettavana.
  • Lasta ei ole otettu huostaan adoptiota varten.
  • Lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä.
  • Elatusvelvollinen ei ole maksanut vahvistettua elatusapua.

Perheen elämäntilanteesta riippuu, millä tavoin kunnallista elatustukea haetaan.

Jos sinä ja puolisosi olette eronneet, elatustukipäätös annetaan avioeron yhteydessä.

Jos olette asumuserossa mutta yhä naimisissa, sinun tulee täyttää hakulomake, jonka saat Rigsombuddetin toimistosta (Tanskan valtion ylin edustaja Grönlannissa). Jos asut Nuukissa, voit lähettää tai toimittaa lomakkeen liitteineen Rigsombuddetin toimistoon. Jos asut muualla kuin Nuukissa, jätä lomake poliisille.

Jos ette ole olleet naimisissa tai avoliitossa, ota yhteyttä piirioikeuteen.

Elatusapu erityistilanteissa

Lapselle voidaan erityistapauksessa maksaa kertaluontoinen summa. Kertaluontoista tukea voi saada lapsen syntymän, kastejuhlan, ripillepääsyn tai muun tärkeän tapahtuman yhteydessä.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä kotikuntasi kunnantoimistoon, jos sinulla on kysyttävää elatusapu- ja elatustukiasioista.

Jos haluat valittaa elatustukipäätöksestä, ota yhteyttä sosiaaliasioiden valituslautakuntaan (Det Sociale Ankenævn).

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.