Grönländskt underhållsbidrag

Father and daughter in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om de grönländska reglerna för att betala och få underhållsbidrag (børnebidrag).

I regel är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills barnet fyller 18 år. Om föräldrarna inte bor tillsammans och inte kan komma överens om underhållet kan de vända sig till kommunen. Detsamma gäller om den bidragsskyldiga föräldern inte kan betala underhållsbidrag.

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är ett månatligt bidrag till barnets försörjning som betalas till den förälder som har barnet boende hos sig eller som barnet bor mest hos. Bidraget betalas tills barnet fyller 18 år. I undantagsfall kan betalningsskyldigheten fortsätta medan barnet studerar fram till 24 års ålder.

I första hand ska föräldrarna själva komma överens om bidragets storlek och hur det ska betalas. Om den bidragsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidrag enligt överenskommelse kan den bidragsberättigade föräldern ansöka om att kommunen betalar ut underhållsbidraget och därefter kräver pengarna från den bidragsskyldiga. Det kallas underhållsstöd (underholdsbidrag) och ges för att säkerställa barnets försörjning.

Underhållsbidragets storlek fastställs utifrån den bidragsskyldiga förälderns inkomst. Det kan dock inte bli lägre än normalbidraget. Normalbidragets storlek beror på om barnet bor på Grönland eller i Danmark.

Underhållsbidrag för dig som bor med barnet

För att kunna ansöka om underhållsstöd på Grönland måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Barnet måste bo på Grönland.
  • Barnet (eller den bidragsberättigade) måste vara dansk medborgare eller omfattas av den nordiska konventionen om social trygghet.
  • Barnet får inte vara beroende av offentliga bidrag.
  • Barnet får inte vara placerat utanför hemmet i syfte att bli bortadopterat.
  • Barnets föräldrar får inte bo ihop.
  • Den bidragsskyldiga föräldern har inte betalat underhållsbidrag.

Det beror på er sociala situation om du kan får underhållsstöd från kommunen.

Är ni frånskilda avgörs frågan om underhållsstöd i samband med skilsmässan.

Är ni gifta men har separerat från varandra utan en skilsmässa måste du fylla i ett ansökningsformulär som du får från Riksombudsmannen. Bor du i Nuuk ska du skicka eller lämna den ifyllda ansökan och nödvändiga handlingar till Riksombudsmannen. Om du bor utanför Nuuk lämnar du dem till Polisen.

Har ni varken varit gifta eller sambor ska du vända dig till Kredsretten.

Underhållsbidrag i särskilda situationer

I särskilda fall kan man ansöka om ett extra engångsbelopp för barnet. Det kan vara i samband med barnets födsel, dop, konfirmation eller andra viktiga händelser.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor ska du kontakta ditt lokala kommunkontor.

Om du vill överklaga ett beslut om underhållsstöd ska du kontakta överklagandenämnden, Det Sociale Ankenævn.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.