Grønlandsk børnebidrag

Father and daughter in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om de grønlandske regler for at betale og modtage børnebidrag.

Som udgangspunkt har forældre pligt til at forsøge deres barn indtil barnet fylder 18 år. Hvis forældrene ikke bor sammen, og de ikke kan blive enige om forsørgelsen, kan de inddrage kommunen. Det samme gælder, hvis den bidragspligtige forælder ikke kan betale børnebidraget.

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et månedligt tilskud til barnets forsørgelse, som betales til den forælder, der har barnet boende – eller der hvor barnet bor mest. Bidraget betales indtil barnet fylder 18 år. Undtagelsesvist kan ordningen fortsætte, mens barnet er under uddannelse indtil det er fyldt 24 år.

Som udgangspunkt skal forældrene selv enes om bidragets størrelse, og hvordan det betales. Hvis den bidragspligtige forælder ikke betaler børnebidraget som aftalt, kan den bidragsberettigede forælder søge om, at kommunen udbetaler børnebidraget og derefter inddrager pengene hos den bidragspligtige. Dette kaldes underholdsbidrag og sker for at sikre barnets forsørgelse.

Størrelsen på børnebidraget fastsættes ud fra den bidragspligtige forælders indkomst. Det kan dog ikke blive lavere end normalbidraget. Normalbidragets størrelse afhænger af, om barnet bor i Grønland eller Danmark.

Børnebidrag for dig der bor sammen med barnet

For at kunne søge underholdsbidrag i Grønland skal flg. betingelser være opfyldt:

  • Barnet skal bo i Grønland
  • Barnet (eller den bidragsberettigede) skal have dansk indfødsret eller være dækket af Nordisk Konvention om Social Sikring
  • Barnet må ikke være under offentlig forsørgelse
  • Barnet må ikke være i pleje med henblik på adoption
  • Barnets forældre må ikke bo sammen
  • Den bidragspligtige forælder har ikke betalt sit bidrag

For at ansøge om at få underholdsbidrag udbetalt af kommunen, afhænger det af jeres sociale situation.

Er I skilt, vil spørgsmålet om underholdsbidrag være afgjort i forbindelse med skilsmissen.

Er I gift, men er flyttet fra hinanden uden en skilsmisse, skal du udfylde et ansøgningsskema fra Rigsombudsmanden. Bor du i Nuuk skal du sende eller aflevere den udfyldte ansøgning samt nødvendige dokumenter hos Rigsombudsmanden. Bor du uden for Nuuk skal du aflevere det til Politiet.

Har I hverken været gift eller samlevende, skal du henvende dig til Kredsretten.

Børnebidrag i særlige situationer

Ved særlige tilfælde kan der søges om et ekstra éngangsbeløb til barnet. Det kan være i forbindelse med barnets fødsel, dåb, konfirmation eller andre vigtige begivenheder.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Har du spørgsmål skal du henvende dig til dit lokale kommunekontor.

Hvis du vil klage over en afgørelse i forbindelse med underholdsbidrag, skal du henvende dig til Det Sociale Ankenævn.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.