Grønlandsk barnebidrag

Father and daughter in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om de grønlandske reglene for å betale og motta barnebidrag.

Som utgangspunkt har foreldre plikt til å forsørge sine barn fram til barna fyller 18 år. Hvis foreldrene ikke bor sammen og de ikke kan bli enige om forsørgelsen, kan de involvere kommunen. Det samme gjelder hvis den bidragspliktige forelderen ikke kan betale barnebidraget.

Hva er barnebidrag?

Barnebidrag er et månedlig tilskudd til barnets forsørgelse som betales til den av foreldrene som har barnet boende hos seg – eller som barnet bor mest hos. Bidraget betales til barnet fyller 18 år. Unntaksvis kan ordningen fortsette mens barnet er under utdanning, inntil det har fylt 24 år.

Som utgangspunkt skal foreldrene selv bli enige om bidragets størrelse og hvordan det betales. Hvis den bidragspliktige forelderen ikke betaler barnebidraget som avtalt, kan den bidragsberettigede forelderen søke om at kommunen utbetaler barnebidraget og deretter inndrar pengene hos den bidragspliktige. Dette kalles underholdsbidrag (i Norge bidragsforskudd) og skal sikre barnets forsørgelse.

Størrelsen på barnebidraget fastsettes ut fra den bidragspliktige forelderens inntekt. Det kan imidlertid ikke bli lavere enn normalbidraget. Normalbidragets størrelse avhenger av om barnet bor på Grønland eller i Danmark.

Barnebidrag for deg som bor sammen med barnet

For å kunne søke underholdsbidrag på Grønland må følgende betingelser være oppfylt:

  • Barnet må bo på Grønland
  • Barnet (eller den bidragsberettigede) må ha dansk statsborgerskap eller være dekket av Nordisk konvensjon om trygd
  • Barnet kan ikke være under offentlig forsørgelse
  • Barnet kan ikke være i pleie med henblikk på adopsjon
  • Barnets foreldre kan ikke bo sammen
  • Den bidragspliktige forelderen har ikke betalt bidraget sitt

Å få underholdsbidrag utbetalt av kommunen avhenger av den sosiale situasjonen.

Er dere skilt, vil spørsmålet om underholdsbidrag være avgjort i forbindelse med skilsmissen.

Er dere gift, men har flyttet fra hverandre uten skilsmisse, må du fylle ut et søknadsskjema fra Rigsombudsmanden. Bor du i Nuuk, må du sende eller levere den utfylte søknaden samt nødvendige dokumenter hos Rigsombudsmanden. Bor du utenfor Nuuk, må du levere det til Politiet.

Har dere verken vært gift eller samboende, må du henvende deg til Kredsretten.

Barnebidrag i særskilte situasjoner

I særskilte tilfeller kan det søkes om et ekstra engangsbeløp til barnet. Det kan være i forbindelse med fødsel, dåp, konfirmasjon eller andre viktige begivenheter.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Har du spørsmål, må du henvende deg til ditt lokale kommunekontor.

Hvis du vil klage over en avgjørelse i forbindelse med underholdsbidrag, må du henvende deg til Det Sociale Ankenævn.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.