Elatusapu Norjassa

Far og datter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tällä sivulla kerrotaan elatusavun maksamista ja saamista koskevista säännöistä Norjassa.

Mitä on elatusapu?

Vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan 18-vuotiaaksi asti. Jos toinen vanhempi asuu muualla, hänen pitää maksaa elatusapua lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle. Näin toimitaan esimerkiksi avioerotilanteessa. Elatusapu on tarkoitettu lapsen elatuksesta ja koulutuksesta aiheutuvien menojen kattamiseen.

Jos lapsi asuu luonasi ja vastaat lapsen päivittäisestä hoivasta, olet oikeutettu saamaan elatusapua. Jos lapsi ei asu luonasi, olet elatusvelvollinen ja sinun tulee maksaa elatusapua.

Vanhemmat sopivat yleensä keskenään elatusavusta ja sen määrästä. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun asiasta, Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV vahvistaa elatusavun määrän.

Elatusapu voidaan toisinaan vahvistaa myös silloin, kun vanhemmat ovat sopineet vuoroasumisesta.

Miten elatusavusta sovitaan?

Vanhemmat sopivat keskenään elatusavusta. Jos ette pääse sopuun asiasta, voitte ottaa yhteyttä NAViin, joka vahvistaa elatusavun määrän.

Miten elatusavun suuruus määräytyy?

Vanhemmat vastaavat yhdessä lapsen elatuksesta. Elatuskustannuksiin kuuluvat kulutusmenot, asumismenot sekä mahdolliset lapsenhoitomenot. Menojen suuruus vaihtelee perheittäin. Elatuskustannukset nousevat lapsen iän myötä.

Elatusavun määrää laskettaessa NAV ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • elatuskustannukset
  • vanhempien tulot
  • lapsen tulot
  • elatusvelvollisen maksukyky
  • tapaamisjärjestelyt
  • lapsen vuoroasuminen.

Jos olet eri mieltä elatusavun määräytymisestä

Kumpikin osapuoli voi valittaa NAVin elatusapupäätöksestä. Tämä koskee sekä NAVin vahvistaman elatusapumaksun suuruutta sekä NAVin perintäkeskuksen päätöstä elatusapumaksujen perimisestä.

Kuinka kauan elatusapua maksetaan?

Elatusapua tulee suorittaa siitä kuukaudesta alkaen, jolloin vanhemmat eivät enää elätä lasta yhdessä. Jos sovitte elatusmaksusta keskenänne, voitte itse päättää elatusapuerien eräpäivät.

Elatusavun suorittamisvelvollisuus päättyy yleensä sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsi opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, elatusapua voidaan velvoittaa maksamaan myös yli 18-vuotiaalle lapselle.

Elatusavun perinnästä vastaa NAVin perintäkeskus (veroviranomainen).

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ajallaan

Jos elatusvelvollinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa, asia siirretään NAVin perintäkeskuksen käsiteltäväksi. NAV voi toisinaan maksaa elatusavun saajalle elatusavun ennakkoa.

Jos toinen vanhemmista asuu ulkomailla tai muuttaa ulkomaille

Sinun katsotaan asuvan ulkomailla, jos tosiasiallinen asuinpaikkasi on ulkomailla. Tämä pätee, vaikka väestörekisteriin merkitty kotipaikkasi olisikin Norjassa. Jos asut ulkomailla tai jos lapsen toinen vanhempi asuu ulkomailla, elatusapu voidaan vahvistaa jollakin seuraavista tavoista:

  • Vanhemmat voivat sopia elatusavusta.
  • NAV vahvistaa elatusavun suuruuden.
  • Ulkomailla asuvan vanhemman asuinmaan viranomaiset vahvistavat elatusavun suuruuden.

Elatusavun saajan tai elatusvelvollisen muutto ulkomaille ei vaikuta vahvistettuun elatusapuun millään tavoin. Jos elatusapu on jo vahvistettu, elatusapu voidaan periä etävanhemmalta Norjassa, mikäli tämä asuu Norjassa.

Elatusvelvollisen asuinmaan verosäännökset voivat vaikuttaa elatusapuun.

Ota yhteyttä NAViin, jos toinen teistä asuu ulkomailla tai aikoo muuttaa ulkomaille.

Elatusapu erityistilanteissa

Tietyissä erityistilanteissa (rippijuhlat, silmälasien hankinta, oikomishoito jne.) voit hakea toiselta vanhemmalta ylimääräistä elatusapua erityiskustannuksiin. Sekä elatusavun saaja että elatusvelvollinen voivat hakea erityiskustannuksiin tarkoitetun elatusavun vahvistamista.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää elatusavusta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.