Børnebidrag i Norge

Far og datter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om reglerne for at betale og modtage norsk børnebidrag.

Hvad er børnebidrag?

Forældrene er økonomisk ansvarlige for deres børn indtil de fylder 18 år. Hvis en forælder ikke bor sammen med barnet, skal forælderen betale et bidrag til barnets forsørgelse til den forælder, som barnet bor sammen med. Dette gælder for eksempel ved skilsmisse. Børnebidraget skal dække de udgifter, som er forbundet med barnets forsørgelse og uddannelse.

Når barnet bor sammen med dig, og du har den daglige omsorg for barnet, anses du for at være bidragsmodtager. Når du ikke bor sammen med barnet, anses du for at være bidragspligtig, og du skal derfor betale børnebidrag.

Som regel indgås der en privat aftale om børnebidraget, men hvis forældrene ikke kan blive enige, kan børnebidraget fastsættes af Arbeids- og velferdsetaten, NAV, i Norge.

Hvis forældrene har aftalt, at barnet bor begge steder, kan der i visse tilfælde fastsættes bidrag.

Hvordan aftales børnebidraget?

I kan blive enige om børnebidraget ved at indgå en privat aftale. Hvis I ikke bliver enige, kan I kontakte NAV, som kan fastsætte børnebidraget for jer.

Hvordan beregnes børnebidraget?

Forældrene skal deles om udgifterne til at forsørge et barn. Udgifterne til forsørgelsen består af forbrugsudgifter, boligudgifter og eventuelle tilsynsudgifter for barnet. Udgifterne vil variere fra familie til familie. Udgifterne til forsørgelsen stiger i takt med barnets alder.

NAV tager hensyn til følgende, når de beregner børnebidraget:

  • Udgifter til forsørgelsen
  • Forældrenes indtægt
  • Barnets indtægt
  • Den bidragspligtiges evne til at betale
  • Samvær
  • Barnets boligsituation

Hvis du er uenig i beregningen af børnebidraget

Begge parter i bidragssagen kan klage over NAV's afgørelse i sagen. Dette gælder både afgørelser om fastsættelse af bidrag, som NAV har foretaget, samt afgørelser fra NAV Innkrevning i forbindelse med opkrævningen.

Hvor længe skal du betale børnebidrag?

Børnebidraget skal betales fra den måned, hvor forældrene ikke længere forsørger barnet sammen. Hvis I indgår en privat aftale, kan I selv bestemme, hvornår børnebidraget skal betales fra.

Du skal som hovedregel betale børnebidrag indtil den måned, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis barnet går på en ungdomsuddannelse, kan der også pålægges betaling af børnebidrag efter barnet er fyldt 18 år.

Børnebidraget opkræves af NAV Innkrevning (Skatteetaten).

Hvis bidragsyder ikke betaler til tiden

Hvis den bidragspligtige ikke betaler børnebidraget, bliver sagen meldt til NAV Innkrevning, som følger op på sagen Du kan som bidragsmodtager i visse tilfælde modtage bidragsforskud fra NAV.

Hvis en af forældrene flytter til eller bor i et andet land

Du anses for at være bosat i udlandet, hvis du reel har en bolig i udlandet. Dette gælder, uanset om du er folkeregistreret som bosat i Norge eller ikke. Hvis du eller den anden forælder bor i udlandet, kan børnebidraget blive fastsat på en af følgende måder:

  • I kan aftale bidraget privat.
  • NAV fastsætter bidraget.
  • Bidraget fastsættes af myndighederne i det land, hvor en af forældrene bor.

Det har ingen betydning for et fastsat bidrag, om bidragsmodtageren eller den bidragspligtige flytter til et andet land. Hvis der allerede er fastsat et bidrag, kan det opkræves i Norge, hvis den bidragspligtige bor i landet.

Skattereglerne i det land, hvor den bidragspligtige bor, kan have betydning for bidraget.

Du skal kontakte NAV, hvis en af jer bor i udlandet eller skal flytte til udlandet.

Bønebidrag i særlige situationer

I situationer, hvor der er særlige udgifter, for eksempel ved konfirmation, køb af briller eller tandregulering, kan der søges om dækning af særlige udgifter. Både den bidragspligtige og bidragsmodtageren kan søge om fastsættelse af bidrag til særlige udgifter.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om børnebidrag.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.