Grönlannin työttömyysturvaetuudet

Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Tässä artikkelissa kerrotaan Grönlannin työmarkkinatuesta. Voit olla oikeutettu siihen, jos jäät työttömäksi.

Grönlannissa ei ole työttömyyskassoja. Jos jäät työttömäksi, voit silti olla oikeutettu kunnalliseen työmarkkinatukeen (arbejdsmarkedsydelse).

Jos jäät työttömäksi, ota ensi töiksesi yhteyttä paikalliseen Majoriaq-keskukseen. Majoriaq-keskuksia on kaikissa Grönlannin kaupungeissa. Ne tarjoavat palveluja työttömille, käsittelevät tukihakemuksia ja muita työnhakuun liittyviä asioita ja myöntävät kuntoutuspalveluja pitkäaikaistyöttömille. Majoriaq-keskuksen puoleen voit kääntyä, jos haluat osallistua työllistymistoimenpiteisiin tai täydennyskoulutukseen ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksiasi.

Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?

Olet oikeutettu työttömyysetuuteen, jos olet jäänyt työttömäksi ilman omaa syytä. Etuuden myöntämisen ehtona on, että olet ollut työsuhteessa 13 viikon ajan ennen työttömäksi jäämistä. Vastavalmistunut ei siis voi saada työmarkkinatukea.

Lisäksi sinun on täytettävä seuraavat ehdot: 

 • Olet täyttänyt 18 vuotta tai sinulla on huollettavia.
 • Olet kirjoilla Grönlannin väestörekisterissä.
 • Olet kytköksissä työmarkkinoihin eli olet työskennellyt vähintään 182 tuntia viimeksi kuluneiden 13 viikon aikana.

Työmarkkinatuen saajalla on tiettyjä velvollisuuksia. Jos laiminlyöt ne, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen. Sinun tulee

 • ottaa tarjottu työ vastaan
 • osallistua työllistymissuunnitelman laatimiseen
 • osallistua sovitusti aktivointi-, työllistämis- ja koulutustoimenpiteisiin.

Miten haet grönlantilaista työmarkkinatukea?

Jos jäät työttömäksi, paikallinen Majoriaq-keskus auttaa sinua hakemaan työmarkkinatukea. Työvoimakeskuksesta saat hakulomakkeen, joka sinun tulee täyttää. Ota mukaan:

 • työttömyyden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi irtisanomisilmoitus tai määräaikainen työsopimus
 • viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden tai 13 viikon palkkalaskelmat
 • mahdolliset tutkintotodistukset
 • mahdolliset kurssitodistukset
 • verokortti
 • tilinumero.

Majoriaqin virkailijat arvioivat saman tien, oletko oikeutettu työmarkkinatukeen ja miten paljon tukea voit saada. Saat vastauksen hakemukseesi saman tien.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos yksityiselämässäsi tapahtuu työmarkkinatukeen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä heti paikalliseen Majoriaq-keskukseen. Ota yhteyttä Majoriaqiin esimerkiksi, jos muutat, saat työtä tai alat saada jotain muuta julkista etuutta.

Jos laiminlyöt ilmoitusvelvollisuutesi, työmarkkinatuki voidaan periä takaisin.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.