Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Här kan du läsa om det grönländska arbetsmarknadsstödet som du kan ha rätt till vid arbetslöshet på Grönland.

Grönland har inga arbetslöshetskassor (a-kassor). Men kan du ha rätt att få arbetsmarknadsstöd från kommunen om du blir arbetslös.

Om du blir arbetslös ska du först och främst kontakta ditt lokala Majoriaq-center. Majoriaq finns i alla grönländska städer och organiserar tjänster för arbetslösa, administrerar ärendehantering, stödansökningar och beviljar rehabilitering till långtidsarbetslösa. Majoriaq kan hjälpa dig om du vill delta i sysselsättningsfrämjande aktiviteter eller vill få kompetensutveckling (opkvalificering) så att du har bättre chanser att få ett nytt jobb.

Vilka krav ska du uppfylla?

För att få rätt till stöd vid arbetslöshet ska du vara oförskyllt arbetslös. Stödet beror på din anställning de senaste 13 veckorna före arbetslösheten. Du kan därför inte få arbetsmarknadsstöd direkt efter avslutad utbildning.

Därutöver ska du 

 • ha fyllt 18 år eller vara försörjare
 • vara folkbokförd på Grönland
 • vara anknuten till arbetsmarknaden, det vill säga att du ska ha arbetat minst 182 timmar under de senaste 13 veckorna.

När du får arbetsmarknadsstöd har du en rad skyldigheter som du måste uppfylla. Om du inte gör det riskerar du att mista ditt stöd. Därför ska du

 • ta emot arbete som kommunen anvisar
 • delta i att göra upp din egen handlingsplan
 • hålla avtal om kompetensutveckling, sysselsättning eller aktivering.

Hur ansöker du om arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet på Grönland?

På ditt lokala Majoriaq-center kan du få hjälp med att ansöka om arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet. Du får ett ansökningsformulär som du ska fylla i. Kom ihåg att ta med dig

 • dokumentation över att du inte arbetar längre, till exempel uppsägning eller utgånget kontrakt
 • lönespecifikationer från de senaste 3 månaderna eller 13 veckorna
 • eventuella utbildningsbevis
 • eventuella kursintyg
 • ditt skattekort
 • ditt kontonummer.

Medarbetarna på Majoriaq bedömer om du är berättigad till arbetsmarknadsstöd och i så fall stödets storlek. Du får genast svar på din ansökan.

Meddelandeplikt

Det är din skyldighet att meddela ditt lokala Majoriaq om ändringar i din privata situation som kan påverka ditt arbetsmarknadsstöd. Det kan vara flytt, arbete eller att du beviljats annat offentligt stöd.

Om du inte meddelar detta kan du riskera att bli tvungen att återbetala stödet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.