Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Rød båt utenfor Ilulissat
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Här kan du läsa om det grönländska arbetsmarknadsstödet som du kan ha rätt till vid arbetslöshet på Grönland.

 

Grönland har inga arbetslöshetskassor. Men du kan ha rätt att få arbetsmarknadsstöd om du blir arbetslös.

Vilka krav ska du uppfylla?

För att kunna få arbetsmarknadsstöd ska du:

  • ha fyllt 18 år eller vara försörjare
  • vara folkbokförd på Grönland
  • vara anknuten till arbetsmarknaden. Det betyder att du ska ha varit anställd i minst 182 timmar som löntagare under de senaste 13 veckorna.

För att kunna få arbetsmarknadsstöd ska du därtill stå till förfogande för arbetsmarknaden. Det betyder att du:

  • ska ta emot arbete som anvisas dig
  • ska delta när din handlingsplan blir uppgjord
  • ska delta i avtalade åtgärder för aktivering, sysselsättning eller uppkvalificering
  • löpande ska bekräfta att du står till förfogande för arbetsmarknaden.

Om du försummar dina plikter utan giltig orsak, kan du få karantän, det vill säga att du kan mista rätten till arbetsmarknadsstöd i 4 veckor. 

Meddelandeplikt

Om det sker förändringar i din privata situation som kan medföra att arbetsmarknadsstödet upphör eller att du måste återbetala det, ska du meddela ändringarna till Majoriaq (den kommunala enheten som bland annat sköter arbetsmarknadsärenden). Det kan till exempel vara att:

  • du har fått arbete
  • du har flyttat
  • du får en annan form av stöd av myndigheterna.

Om du inte meddelar Majoriaq, kan du bli tvungen att återbetala arbetsmarknadsstödet.

Vem ska du kontakta om du har frågor? 

Om du har frågor, kan du kontakta den lokala Majoriaq.

Majoriaq-centren fungerar som kontaktled mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Det finns totalt 17 Majoriaq-center, ett i varje stad. Det är en kommunal organisatorisk enhet som sköter all handläggning, vägledning och uppkvalificering till arbetsmarknad och utbildning.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.