Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse ved ledighet

Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Her kan du lese om den grønlandske arbeidsmarkedsytelsen du kan ha rett til ved arbeidsledighet på Grønland.

Det finnes ikke arbeidsledighetskasser (a-kasser) på Grønland. Du kan imidlertid ha rett til arbeidsmarkedsytelser fra kommunen når du er arbeidsledig.

Hvis du blir arbeidsledig, må du først og fremst kontakte ditt lokale Majoriaq-senter. Majoriaq finnes i alle grønlandske byer og organiserer tilbud for arbeidsledige, administrerer saksbehandling og søknader om ytelser og tildeler rehabilitering til langtidsledige. Majoriaq kan hjelpe deg hvis du vil delta i yrkesfremmende aktiviteter eller ønsker oppkvalifisering så du har bedre sjanser for å få ny jobb.

Hvilke betingelser må du oppfylle?

For å få rett til ytelser ved arbeidsledighet må du være uforskyldt arbeidsledig. Ytelsen avhenger av din sysselsetting de siste 13 ukene før arbeidsledigheten. Du kan altså ikke få arbeidsmarkedsytelse hvis du nettopp har avsluttet en utdanning.

I tillegg må du: 

 • ha fylt 18 år eller være forsørger
 • være folkeregistrert på Grønland
 • være tilknyttet arbeidsmarkedet i den forstand at du må have jobbet minst 182 timer de siste 13 ukene

Når du får arbeidsmarkedsytelse, har du en rekke plikter du må leve opp til. Hvis du ikke gjør det, risikerer du å miste ytelsen. Du må derfor:

 • ta imot arbeid kommunen anviser
 • være med på å lage din egen handlingsplan

overholde avtaler om oppkvalifisering, sysselsetting eller aktivering

Hvordan søker du om arbeidsmarkedsytelse ved arbeidsledighet på Grønland?

Hos ditt lokale Majoriaq-senter kan du få hjelp til å søke arbeidsmarkedsytelse ved arbeidsledighet. Du får utlevert et søknadsskjema som du må fylle ut. Husk å ta med:

 • dokumentasjon for at du ikke jobber mer, for eksempel oppsigelse eller utløp av kontrakt
 • lønnsslipper fra de siste tre månedene eller 13 ukene
 • eventuelle utdanningsbeviser
 • eventuelle kursbeviser
 • skattekort
 • kontonummer

Medarbeiderne på Majoriaq vurderer med det samme om du er berettiget til arbeidsmarkedsytelse, og i så fall størrelsen på ytelsen. Du får altså svar på søknaden med det samme.

Opplysningsplikt

Du har plikt til å opplyse ditt lokale Majoriaq om endringer i dine private forhold som har innflytelse på arbeidsmarkedsytelsen din. Det kan være flytting, jobb eller at du er innvilget annen offentlig ytelse.

Forsømmer du opplysningsplikten, kan du risikere å skulle betale ytelse tilbake.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.