Islannin kansalaisuus

Ríkisborgararéttur
Tässä artikkelissa on tietoa Islannin kansalaisuudesta, kansalaisuuden hakemisesta sekä kaksoiskansalaisuudesta.

Lapsi saa syntyessään Islannin kansalaisuuden, jos lapsen äiti on islantilainen tai jos lapsen isä on Islannin kansalainen ja naimisissa lapsen äidin kanssa. Lapsi, jonka islantilainen isä ja ulkomaalainen äiti eivät ole naimisissa, saa syntyessään automaattisesti Islannin kansalaisuuden, jos lapsi syntyy Islannissa ja isyys on lainmukaisesti vahvistettu.

Ulkomailla syntynyt lapsi, jonka isä on Islannin kansalainen, saa hakemuksesta Islannin kansalaisuuden. Hakemus osoitetaan Islannin sisäministeriölle. Lapsen suostumus tarvitaan, jos lapsi on täyttänyt kaksitoista vuotta. Jos lapsen vanhemmat avioituvat, eikä lapsi ole vielä saanut Islannin kansalaisuutta edellä mainituilla tavoilla, hän saa Islannin kansalaisuuden vanhempien avioliiton kautta. Tämä koskee ainoastaan lapsia, jotka ovat syntyneet 1. lokakuuta 1988 jälkeen. Aiheesta voi lukea tarkemmin sisäministeriön verkkosivuilta. Asiaa koskevat lait ovat nähtävissä Islannin parlamentin Alþingin verkkosivuilta.

Islannin kansalaisuuden hakeminen

Islannin kansalaisuutta voi hakea Islannin maahanmuuttovirastosta. Kansalaisuuden saamisen yleisenä ehtona on se, että hakija on asunut Islannissa seitsemän vuotta. Pohjoismaiden kansalaiset ovat kuitenkin poikkeus, heiltä edellytetään vain neljän vuoden kirjoilla oloa Islannissa. Asumisen tulee olla yhtäjaksoista hakemusta edeltävän vuoden. Poikkeukset ovat tietyssä tapauksissa mahdollisia.

Myös seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Hakija ei ole viimeisten kolmen vuoden aikana saanut toimeentulotukea.
  • Hakijaa ei ole tuomittu sakkorangaistukseen tai vankeuteen Islannissa tai ulkomailla eikä hänellä ole keskeneräistä oikeusasiaa, jossa häntä epäillään tai syytetään Islannin lakien rikkomisesta. Tietyn ajan kuluttua tästä ehdosta voidaan kuitenkin poiketa.
  • Vuonna 2009 voimaan tulleiden sääntöjen mukaan hakijan on suoritettava islannin kielikoe, jonka Menntamálastofnun järjestää. Joissakin tapauksissa tästä voidaan myöntää poikkeus.
  • Hakija on maksanut kansalaisuushakemuksensa samoin kuin kielikokeensa maksut.

Kaksoiskansalaisuus

Kun ulkomaalainen saa Alþingin säätämien lakien perusteella Islannin kansalaisuuden, häneltä ei vaadita aikaisemmasta kansalaisuudestaan luopumista. Hakijan alkuperämaan lainsäädäntö saattaa kuitenkin edellyttää nykyisestä kansalaisuudesta luopumista, jos hän saa toisen valtion kansalaisuuden. 

Islannin kansalaiset voivat pitää Islannin kansalaisuuden, vaikka hakisivatkin toisen maan kansalaisuutta. Toisen maan kansalaisuutta hakevat islantilaiset voivat kuitenkin joutua luopumaan Islannin kansallisuudesta, jos toisen maan lainsäädäntö ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta. Näin on esimerkiksi Norjassa.

Lisätietoa kansalaisuusasioista saa Islannin maahanmuuttovirastosta. 

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.