Isländskt medborgarskap

Ríkisborgararéttur
Här hittar du information om isländskt medborgarskap, hur ansökan går till och om dubbelt medborgarskap.

Ett barn får isländskt medborgarskap från födseln om modern är isländsk medborgare eller om fadern är isländsk medborgare och gift med modern. Ett barn till en isländsk far och en utländsk mor som inte är gifta med varandra får automatiskt isländskt medborgarskap från födseln om det är fött i landet och faderskapet är fastställt enligt lagen om barn.

Om barnet är fött utomlands kan fadern ansöka om isländskt medborgarskap för barnet hos inrikesministeriet. Detta bör göras i samråd med barnet om det har fyllt tolv år. Om barnets föräldrar gifter sig och barnet inte redan har fått isländskt medborgarskap på något av de sätt som beskrivs ovan, blir det isländsk medborgare när föräldrarna ingår äktenskap. Detta gäller dock endast barn födda efter 1 oktober 1988. Närmare upplysningar finns på inrikesministeriets hemsida, och lagen kan studeras på Alltingets webbplats.

Att ansöka om isländskt medborgarskap

Inrikesministeriet tar emot ansökningar om isländskt medborgarskap. I allmänhet ska den sökande ha bott på Island i sju år för att få isländskt medborgarskap. Medborgare från de nordiska länderna behöver dock bara ha varit folkbokförda på Island i fyra år. Sökande ska ha vistats sammanhängande i landet de sista åren innan ansökan görs. Det finns dock möjlighet till undantag från regeln om sammanhängande vistelse.

Dessutom ställs följande krav:

  • Man får inte ha tagit emot kommunalt försörjningsbidrag de sista tre åren.
  • Den sökande får inte ha dömts till böter eller fängelsestraff, varken på Island eller utomlands, eller ha något pågående ärende i rättssystemet där han eller hon misstänks eller anklagas för straffbara handlingar enligt isländsk lag. Efter att en bestämd tid har gått är det dock möjligt att bortse från detta.
  • Från och med 2009 måste sökande ha klarat ett prov i isländska som ordnas Menntamálastofnun. Undantag kan göras i vissa fall.
  • Man ska ha betalat en särskild ansökningsavgift och även en avgift för provet i isländska.

Dubbelt medborgarskap

När en utländsk medborgare beviljas isländskt medborgarskap av Alltinget ställs inga krav på att han eller hon måste avsäga sig sitt tidigare medborgarskap för att få isländskt medborgarskap. Lagstiftningen i det land där personen tidigare var medborgare kan dock innebära att han eller hon mister sitt medborgarskap där. Norge tillhör de länder som inte tillåter dubbelt medborgarskap.

Isländska medborgare kan behålla sitt medborgarskap trots att de ansöker om medborgarskap i ett annat land. Isländska medborgare som ansöker om medborgarskap i ett annat land kan dock tvingas avsäga sig sitt isländska medborgarskap om det andra landets lagstiftning inte tillåter dubbelt medborgarskap. Detta gäller till exempel Norge

Närmare information om medborgarskap hittar du hos Útlendingastofnun. 

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.