Islandsk statsborgerskab

Ríkisborgararéttur
Her kan du finde information om islandsk statsborgerskab, og hvordan du ansøger om det og om dobbelt statsborgerskab.

Et barn får islandsk statsborgerskab ved fødslen, hvis dets mor er islandsk statsborger, eller hvis dets far er islandsk statsborger og gift med moren. Et barn af en islandsk far og en udenlandsk mor, der ikke er gift, får automatisk islandsk statsborgerskab ved fødslen, hvis det er født i Island, og faderskabet bekræftes i henhold til børneloven.

Hvis barnet er født i udlandet, kan faderen anmode indenrigsministeriet om, at barnet får islandsk statsborgerskab. Der skal holdes samråd herom i forbindelse med børn, der er tolv år eller ældre. Hvis et barns forældre indgår ægteskab, og det ikke allerede har fået islandsk statsborgerskab efter de retningslinjer, der er nævnt ovenfor, får barnet islandsk statsborgerskab ved indgåelsen af forældrenes ægteskab. Dette gælder dog kun for børn født efter 1. oktober 1988. Yderligere oplysninger kan fås hos Indenrigsministeriet på dets hjemmeside, og loven kan ses på Altingets hjemmeside.

Ansøgning om islandsk statsborgerskab

Immigrationsdirektoratet modtager ansøgninger om islandsk statsborgerskab. Den almindelige bopælsbetingelse for tildeling af islandsk statsborgerskab er, at ansøgeren skal have boet i Island i syv år. Nordiske statsborgere er en undtagelse. En dansk, finsk, norsk eller svensk statsborger, der er blevet det spontant, kan på visse betingelser opnå islandsk statsborgerskab ved ansøgning til Udlændingedirektoratet.

Følgende betingelser er fastsat:

  • Ansøgeren skal være mindst 18 år gammel,

  • have haft bopæl i Island i de sidste tre år, og

  • må i denne periode ikke være idømt fængsel, sikkerhedsforvaring eller forvaring i overensstemmelse med bestemmelserne i den almindelige straffelov.

Hvis en nordisk statsborger ikke opfylder ovenstående krav, kan han/hun indgive en generel ansøgning om islandsk statsborgerskab og skal så have opholdt sig i Island i fire år

Dobbelt statsborgerskab

Når en udlænding får bevilget islandsk statsborgerskab af Altinget ved lov, stilles der ikke krav om, at han eller hun giver afkald på sit tidligere statsborgerskab for at opnå det islandske statsborgerskab. Loven i det land, hvor udlændingen tidligere havde statsborgerskab, kan dog indeholde en bestemmelse om, at statsborgerskabet dér bortfalder. Alle de nordiske lande tillader dobbelt statsborgerskab. 

Det er tilladt for islandske statsborgere at bevare islandsk statsborgerskab, selv om de ansøger om statsborgerskab i et andet land. Islandske statsborgere, der ansøger om udenlandsk statsborgerskab, kan dog blive nødt til at give afkald på det islandske statsborgerskab, hvis lovgivningen i det pågældende land ikke tillader dobbelt statsborgerskab.

Nærmere informationer om statsborgerskab fås hos Udlændingedirektoratet.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.