Matkustaminen koiran tai kissan kanssa Norjaan

Reise med kjæledyr til Norge
Tältä sivulta selviää, millaiset säännöt koskevat matkustamista koiran, kissan tai muun lemmikkieläimen kanssa Norjaan.

Voit tuoda koiran, kissan tai fretin mukanasi Norjaan, jos täytät lemmikkieläimen tuontiin liittyvät vaatimukset. Tunnistusmerkintä, raivotautirokotus ja lääkitys ekinokokkoosia vastaan ovat edellytyksenä sille, että voit tuoda lemmikin mukanasi Norjaan, jos aiot muuttaa Norjaan tai lomailla Norjassa tai jos palaat Norjaan ulkomaanmatkalta lemmikkisi kanssa. Seuraavassa kerrotaan eri eläinten maahantuontivaatimuksista. 

Eläinten maahantuontia koskevan lainsäädännön noudattamista valvoo Norjan ruokavirasto (Mattilsynet).

Matkustaminen koiran, kissan tai fretin kanssa EU- ja Eta-maista Norjaan

Koiran, kissan tai fretin saa tuoda Norjaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Raivotautirokotteen vähimmäisikävaatimuksesta johtuen koiran, kissan tai fretin on oltava maahantuontihetkellä yli kolmen kuukauden ikäinen. Vaatimus ei koske Ruotsissa laillisesti oleskelleita koiria, kissoja ja frettejä. Niiltä ei vaadita raivotautirokotusta, joten ne voi tuoda maahan alle kolmen kuukauden ikäisinä. Kaikilla eläimillä on oltava tunnistusmerkintä sekä EU:n lemmikkieläinpassi.
  • Kaikille Norjaan tuotaville koirille on annettava lääkitys ekinokokkoosia aiheuttavaa heisimatoa vastaan. Vaatimus ei koske kissoja ja frettejä eikä suoraan Suomesta, Maltalta, Isosta-Britanniasta tai Irlannista tuotavia koiria. Ekinokokkoosilääkityksen on oltava eläinlääkärin antama, ja se on annettava vähintään 24 tuntia ja korkeintaan 120 tuntia ennen Norjaan saapumista. Vaihtoehtoisesti koiralle on annettava ekinokokkoosilääkitys vähintään kahdesti, ennen kuin se tuodaan Norjaan ensimmäisen kerran. Lääkitys on annettava vähintään vuorokauden ja korkeintaan 28 päivän välein. Tämän jälkeen lääkitys on uusittava säännöllisesti vähintään joka 28. päivä. Tämä voi olla järkevä vaihtoehto usein matkustavalle.
  • Norjaan tuotavat eläimet täytyy rokottaa raivotautia vastaan. Ruotsista tuotavilta koirilta, kissoilta ja freteiltä ei vaadita raivotautirokotusta. Rokotuksen on oltava eläinlääkärin antama, ja eläimen on oltaessa rokotushetkellä vähintään 12 viikon ikäinen. Kun eläin rokotetaan ensimmäisen kerran raivotautia vastaan, rokotuksen katsotaan olevan voimassa vasta, kun sen antamisesta on kulunut 21 päivää. Rokotusta uusittaessa rokotuksen katsotaan olevan voimassa rokotuspäivästä lähtien, mikäli aiemman rokotuksen voimassaoloaika ei ole ehtinyt umpeutua ennen uusintarokotteen antamista. Raivotautirokotusta koskevat vaatimukset ovat siis voimassa tuotaessa eläimiä kaikista muista raivotautivapaista maista paitsi Ruotsista.
  • Kun saavut lemmikkisi kanssa Norjaan EU- tai Eta-maasta, sinun on oma-aloitteisesti esitettävä lemmikki ja vaaditut asiakirjat Norjan tullin tarkastettavaksi. Valitse tullissa punainen kaista. Ruotsista Norjaan tuotavaa eläintä ja sen asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse esittää tulliviranomaisille, mikäli eläin on oleskellut Ruotsissa laillisesti ja täyttää kaikki maahantuontia koskevat vaatimukset.
  • Huomaa, että tiettyjä Norjassa kielletyiksi luokiteltuja koirarotuja ei saa tuoda Norjaan.
  • Jos tuot maahan kerralla yli viisi eläintä tai jos tuomasi eläimet on tarkoitettu myyntiin tai välitykseen, tutustu Norjan ruokaviraston kaupallista maahantuontia koskeviin sivuihin. Jos tuot Norjaan yli viisi eläintä EU:n tai Etan alueelta kilpailuunosallistumistarkoituksessa, sinun on pystyttävä dokumentoimaan, että eläimet osallistuvat näyttelyyn tai muuhun vastaavaan tapahtumaan. Maahantuonnin edellytyksenä on, että eläimet täyttävät tietyt, yli viiden kilpailuun tai muuhun tapahtumaan osallistuvan eläimen maahantuontia koskevat erityissäännökset.
Häkkilintujen, kanien ja jyrsijöiden tuominen Norjaan

Häkkilintujen, kanien ja jyrsijöiden maahantuontisäännökset riippuvat tuontimaasta. Lisätietoja saat Norjan ruokaviraston verkkosivuilta.

Eksoottisten eläinten tuominen Norjaan

Joitakin eksoottisia elämiä saa tuoda Norjaan. Toisten eläinlajien maahantuonti on puolestaan kielletty.

Hevosen tuominen Norjaan

Norjan ruokaviraston verkkosivuilta saat lisätietoja hevosten tuomisesta Norjaan.

Matkustaminen koiran, kissan tai fretin kanssa EU:n tai Etan ulkopuolisesta maasta Norjaan

Koirien, kissojen ja frettien maahantuontia EU:n ja Etan ulkopuolisista maista koskevat säännöt vaihtelevat tuontimaittain. Lemmikkieläimen lääkitys- ja dokumentaatiovaatimusten lisäksi on noudatettava säännöksiä, jotka koskevat rajanylitystä, rajanylityspaikkaa sekä asianmukaisen viranomaisen informoimista. Lisätietoja saat Norjan ruokaviraston verkkosivuilta.

Eläinten tuominen Huippuvuorille

Huippuvuoret eivät kuulu Eta-sopimuksen piiriin, ja siksi Huippuvuorilta Norjan mantereelle tapahtuvaa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevat hyvin tiukat säännökset. Lisäksi on syytä huomata, että raivotautia esiintyy Huippuvuorilla mutta ei Manner-Norjassa.

Koiran voi tuoda Huippuvuorille vain Norjan ruokaviraston luvalla. Luvan voi saada vuodeksi kerrallaan. 

Kissojen ja frettien tuonti Huippuvuorille on kielletty. Kanien, hamstereiden, kesyrottien, häkkilintujen, akvaariokalojen ja muiden vastaavien eläinten tuonti Huippuvuorille ja vienti Huippuvuorilta ei sen sijaan edellytä lupaa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.