Resa med hund eller katt till Norge

Reise med kjæledyr til Norge
Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med hund, katt eller andra sällskapsdjur till Norge.

Du kan ta med dig hund, katt eller iller till Norge om du uppfyller kraven. Id-märkning, rabiesvaccinering och bandmaskbehandling är några av de saker som krävs för att få ta med ditt sällskapsdjur till Norge om du ska flytta till Norge, semestra i Norge eller efter att ha rest utomlands med djur och ska tillbaka igen. Nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för införsel av olika djur. 

Det är den norska livsmedelsmyndigheten Mattilsynet som ser till att lagen om införsel av djur till Norge efterföljs.

Resa med hund, katt och iller från EU-/EES-land till Norge

Hundar, katter och illrar kan föras in och tas med på resor till Norge när följande regler är uppfyllda:

  • Hundar, katter och illrar måste vara över tre månader vid införsel på grund av ålderskravet vid rabiesvaccinering. Ett undantag är hundar, katter och illrar som vistats lagligt i Sverige. De behöver ingen rabiesvaccinering och kan därmed vara yngre. Alla djur ska vara id-märkta och ha EU-godkänt husdjurspass.
  • Alla hundar som ska in i Norge ska vara behandlade mot rävens dvärgbandmask. Kravet på behandling mot dvärgbandmask gäller inte katter och illrar och inte heller hundar som kommer direkt från Finland, Malta, Storbritannien eller Irland. Behandlingen ska ha genomförts av veterinär minst 24 och högst 120 timmar före ankomst till Norge. Ett alternativ är att hunden har behandlats minst två gånger med minst ett dygns och högst 28 dagars intervall före första inresa i Norge. Därefter behandlas den minst var 28:e dag. Detta alternativ kan vara lämpligt för dem som reser ofta.
  • Djur som ska in i Norge ska vara vaccinerade mot rabies. Undantaget är katter, hundar och illrar från Sverige, som inte behöver rabiesvaccin. Vaccineringen måste göras av veterinär och tidigast när djuret är minst tolv veckor gammalt. När djuret blir vaccinerat mot rabies första gången räknas vaccinationen vara giltig först 21 dagar efter vaccineringen. Om djuret vaccineras på nytt räknas vaccinationen vara giltig från vaccineringsdatumet, förutsatt att föregående vaccinations giltighet inte upphört att gälla när det nya vaccinet gavs. Kravet på vaccination mot rabies gäller alltså vid inresa från andra rabiesfria länder än Sverige.
  • När husdjur är med på resa från ett EU-/EES-land måste djur och nödvändiga intyg alltid visas upp för den norska tullen (Tollvesenet) för kontroll. Välj då röd fil tullen. När man reser till Norge från Sverige är det inte nödvändigt att visa upp djuret och intygen ifall djuret har vistats lagligt i Sverige och uppfyller alla krav på införsel.
  • Observera att det finns ett särskilt förbud mot införsel av så kallade ”förbjudna hundar”.
  • Om du reser med mer än fem djur per inresa eller om du tar med dig djur för försäljning eller vidareförmedling måste du läsa den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet Mattilsynets webbsidor om kommersiell import. Om du ska ha med dig fler än fem djur från ett EU/EES-land som ska delta i tävling och du har dokumentation på detta, då måste dessa djur uppfylla vissa specifika krav som gäller för införsel av fler än fem djur till utställningar och andra arrangemang.
Resa till Norge med burfågel, kanin och gnagare

För att få föra in burfåglar, kaniner och gnagare varierar kraven beroende på var du kommer ifrån. Läs mer hos Mattilsynet. 

Resa till Norge med exotiska djur

Det är tillåtet att importera vissa exotiska djur till Norge. Andra djurarter är det förbjudet att importera.

Resa till Norge med häst

Du kan läsa om reglerna för införsel av hästar till Norge hos Mattilsynet. 

Resa till Norge med hund, katt och iller från länder utanför EU/EES

Reglerna för införsel av hund, katt och iller från länder utanför EU/EES varierar. Utöver de behandlings- och dokumentationskrav som ställs vid införsel av husdjur ställs det specifika krav vid passering av gränsen, plats för införsel samt att meddela relevant kontrollmyndighet om införseln. Läs mer hos Mattilsynet. 

Införsel av djur till Svalbard

Svalbard omfattas inte av EES-avtalet, vilket gör att det är strikta regler för att skicka eller ta med sig djur och djurprodukter från Svalbard till fastlandet. Dessutom förekommer rabies på Svalbard, medan Norges fastland är rabiesfritt.

För att få ta med hundar till Svalbard krävs det tillstånd från Mattilsynet. Tillståndet beviljas för ett år åt gången. 

Det är inte tillåtet att ta med katter och illrar till Svalbard. Det krävs inget tillstånd för att ta med kaniner, hamstrar, tamråttor, burfåglar, akvariefiskar och liknande till och från Svalbard.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.