Reise med hund eller katt til Norge

Reise med kjæledyr til Norge
Her kan du lese om hva som gjelder hvis du reiser med hund, katt eller andre kjæledyr til Norge.

Du kan ta med deg hund, katt eller ilder til Norge dersom du oppfyller kravene som stilles. ID-merking, rabiesvaksinering og bendelormbehandling er noe av det som kreves for å få med dyret ditt til Norge dersom du skal flytte til Norge, feriere i Norge eller etter at du har reist utenlands med dyr, og skal tilbake igjen. Nedenfor kan du lese om hvilke regler som gjelder for innførsel av ulike dyr. 

Det er Mattilsynet som håndhever lovverket rundt innførsel av dyr til Norge.

Reise med hund, katt og ilder fra Sverige til Norge

Når du har med hund, katt og ilder fra Sverige til Norge, må dyrene ha microchip og pass. Hunden må behandles mot revens dvergbendelorm. Dyrene trenger ikke rabiesvaksine. 

Har du vært i flere land enn Sverige, bør du bruke Mattilsynets veiviser for å finne ut av hvilke regler som gjelder.

Reise med hund, katt og ilder fra EU/EØS-området til Norge

Disse reglene gjelder når du reiser med hund, katt og ilder som du har med som kjæledyr fra EU-/EØS-land til Norge:

  • Dyret skal være merket med tatovering eller microchip. 
  • Dyret skal ha EU-godkjent kjæledyrpass. 
  • Dyret skal være vaksinert mot rabies.
  • Dyret må være over tre måneder på grunn av alderskrav ved rabiesvaksinering. 
  • Alle hunder som skal reise inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (ormekur). Kravet om ormekur gjelder ikke for katter og ildere, og heller ikke for hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, eller Irland. Behandlingen mot dvergbendelorm skal være gjennomført av veterinær minst 24 og maksimalt 120 timer før ankomst til Norge. 
  • Når kjæledyr er med på reise fra land i EU/EØS-området, må dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret vises til Tollvesenet for kontroll. Gå eller kjør på rød sone i tollen. 
  • Vær oppmerksom på at det gjelder eget forbud for innførsel av hunderaser som er forbudt i Norge.
  • Hvis du reiser med mer enn fem dyr per innreise, eller hvis du tar med dyr for salg eller videreformidling, gjelder egne regler for kommersiell import.
  • Hvis du skal ha med deg flere enn fem dyr fra EU/EØS-området som skal delta i en konkurranse, og du har dokumentasjon på dette, må disse oppfylle egne krav.
Reise til Norge med burfugl, kanin og gnagere

For å innføre burfugl, kanin og gnagere, er det varierende krav avhengig av hvor du kommer fra. Les mer hos Mattilsynet. 

Reise til Norge med eksotiske dyr

Det er tillatt å importere noen eksotiske dyr til Norge. Andre dyrearter er det forbud mot å importere.

Reise til Norge med hest

Du kan lese om reglene for innførsel av hester til Norge hos Mattilsynet. 

Reise til Norge med hund, katt og ilder fra land utenfor EU/EØS-området

Reglene for innførsel av hund, katt og ilder fra land utenfor EU/EØS varierer. Utover behandlings- og dokumentasjonskravene som stilles til innførsel av kjæledyr, stilles det spesifikke krav til grensepassering, innførselssted, samt varsling av riktig kontrollmyndighet om innførselen. Les mer hos Mattilsynet. 

Innførsel av dyr til Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg forekommer det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

For å ta med hund til Svalbard kreves det tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for et år om gangen. 

Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.