Reise med hund eller katt til Norge

Reise med kjæledyr til Norge
Her kan du lese om hva som gjelder hvis du reiser med hund, katt eller andre kjæledyr til Norge.

Du kan ta med deg hund, katt eller ilder til Norge dersom du oppfyller kravene som stilles. ID-merking, rabiesvaksinering og bendelormbehandling er noe av det som kreves for å få med dyret ditt til Norge dersom du skal flytte til Norge, feriere i Norge eller etter at du har reist utenlands med dyr, og skal tilbake igjen. Nedenfor kan du lese om hvilke regler som gjelder for innførsel av ulike dyr. 

Det er Mattilsynet som håndhever lovverket rundt innførsel av dyr til Norge.

  Reise med hund, katt og ilder fra EU/EØS-området til Norge

  Hunder, katter og ildere kan innføres og bringes med på reise til Norge når følgende regler er oppfylt:

  • Hund, katt og ilder må være over tre måneder ved innførsel på grunn av alderskravet ved rabiesvaksinering. Unntatt fra dette er hund, katt og ilder som oppholdt seg lovlig i Sverige. Disse trenger ikke rabiesvaksinering og kan dermed være yngre. Alle dyr skal være ID-merket og ha EU-godkjent kjæledyrpass.
  • Alle hunder som skal reise inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (ormekur). Kravet om ormekur gjelder ikke for katter og ildere, og ei heller for hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, UK eller Irland. Behandlingen mot bendelorm skal være gjennomført av veterinær minimum 24 og maksimum 120 timer før ankomst til Norge. Et alternativ er at hunden er behandlet minst to ganger med minimum ett døgn og maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Dyr som skal inn i Norge skal være vaksinert mot rabies. Unntaket er katter, hunder og ildere fra Sverige, som ikke behøver rabiesvaksine. Vaksineringen må gjøres av veterinær og tidligst når dyret er minimum tolv uker gammelt. Når dyret blir rabiesvaksinert første gang regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, så lenge gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder altså ved innreise fra andre rabiesfrie land enn Sverige.
  • Når kjæledyr er med på reise fra land i EU/EØS-området må dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret vises til Tollvesenet for kontroll. Gå/kjør da på rød sone i tollen. Ved reise til Norge fra Sverige er det likevel ikke nødvendig å fremvise dyret og dokumentene dersom dyret har oppholdt seg lovlig i Sverige og oppfyller alle krav til innførselen.
  • Vær oppmerksom på at det gjelder eget forbud for innførsel av såkalte «forbudte hunder».
  • Hvis du reiser med mer enn fem dyr per innreise, eller hvis du tar med dyr for salg eller videreformidling, må du lese Mattilsynets nettsider om kommersiell import. Hvis du skal ha med deg flere enn fem dyr fra EU/EØS-området som skal delta i en konkurranse, og du har dokumentasjon på dette, må disse oppfylle noen spesifikke krav som gjelder for innførsel av flere enn fem dyr til utstilling eller andre arrangementer. 
  Reise til Norge med burfugl, kanin og gnagere

  For å innføre burfugl, kanin og gnagere, er det varierende krav avhengig av hvor du kommer fra. Les mer hos Mattilsynet. 

  Reise til Norge med eksotiske dyr

  Det er tillatt å importere noen eksotiske dyr til Norge. Andre dyrearter er det forbud mot å importere.

  Reise til Norge med hest

  Du kan lese om reglene for innførsel av hester til Norge hos Mattilsynet. 

  Reise til Norge med hund, katt og ilder fra land utenfor EU/EØS-området

  Reglene for innførsel av hund, katt og ilder fra land utenfor EU/EØS varierer. Utover behandlings- og dokumentasjonskravene som stilles til innførsel av kjæledyr, stilles det spesifikke krav til grensepassering, innførselssted, samt varsling av riktig kontrollmyndighet om innførselen. Les mer hos Mattilsynet. 

  Innførsel av dyr til Svalbard

  Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg forekommer det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

  For å ta med hund til Svalbard kreves det tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for et år om gangen. 

  Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard.

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.