Rejse med hund eller kat til Norge

Reise med kjæledyr til Norge
Her kan du læse om reglerne for rejser med hund, kat og andre kæledyr til Norge.

Du kan medbringe hunde, katte eller fritter til Norge, hvis du opfylder de gældende krav. ID-mærkning, rabiesvaccination og behandling mod bændelorm er nogle af de krav, som du skal opfylde for at få dit dyr med til Norge i forbindelse med flytning, ferie, eller hvis du har rejst i udlandet med dyr og skal tilbage igen. I det følgende kan du læse om de gældende regler for indførsel af forskellige dyr. 

Det er Mattilsynet, som håndhæver lovgivningen om indførsel af dyr til Norge.

Rejse med hunde, katte og fritter fra EU-/EØS-området til Norge

Hunde, katte og fritter kan indføres og medbringes på rejser til Norge, når følgende regler er opfyldt:

  • Hunde, katte og fritter skal være over 3 måneder ved indførslen på grund af alderskravet ved rabiesvaccinationen. Hunde, katte og fritter, som har opholdt sig lovligt i Sverige, er dog undtaget fra dette. De skal ikke vaccineres mod rabies og kan således være yngre. Alle dyr skal være ID-mærket og have et EU-godkendt dyrepas.
  • Alle hunde, som skal rejse ind i Norge, skal være behandlet mod rævens dværgbændelorm i form af en ormekur. Kravet om ormekur gælder ikke for katte og fritter, og heller ikke for hunde, som kommer direkte fra Finland, Malta, Storbritannien eller Irland. Behandlingen mod orm skal være gennemført af en dyrlæge mindst 24 og højst 120 timer før ankomsten til Norge. Et alternativ er, at hunden er behandlet mindst 2 gange med mindst et døgns og højst 28 dages mellemrum før den første indrejse til Norge. Herefter skal dyret behandles mindst hver 28. dag. Dette alternativ kan være hensigtsmæssigt for personer, som rejser hyppigt.
  • Dyr, som skal indføres til Norge, skal være vaccineret mod rabies. Undtaget herfra er katte, hunde og fritter fra Sverige, som ikke behøver en rabiesvaccine. Vaccinationen skal udføres af en dyrlæge tidligst, når dyret er 12 uger gammel. Efter dyrets første rabiesvaccination anses vaccinationen som gyldig 21 dage efter udførelsen af selve vaccinationen. Hvis dyret bliver vaccineret igen, anses vaccinationen som gyldig fra den dato, den blev givet. En forudsætning er dog, at den forrige vaccination ikke var udløbet, da den nye vaccination blev givet. Kravet om rabiesvaccination gælder også ved indrejse fra andre rabiesfrie lande end Sverige.
  • Når kæledyr er med på rejse fra lande i EU-/EØS-området, skal dyr og nødvendige dokumenter uopfordret vises til toldvæsenet med henblik på kontrol. Vælg den røde udgang ved tolden. Ved rejse fra Norge til Sverige er det dog ikke nødvendigt at fremvise dyret og dokumenterne, såfremt dyret har opholdt sig lovligt i Sverige og opfylder alle krav til indførslen.
  • Vær opmærksom på, at der gælder et særligt forbud for indførsel af såkaldt "forbudte hunde".
  • Hvis du rejser med mere end fem dyr pr. indrejse, eller hvis du medbringer dyr med henblik på salg eller videreformidling, skal du læse Mattilsynets sider om kommerciel import. Hvis du medbringer mere end fem dyr fra EU-/EØS-området, som skal deltage i en konkurrence og har dokumentation for dette, skal dyrene opfylde en række specifikke krav for indførsel af mere end fem dyr til udstillinger eller andre arrangementer. 
Rejse til Norge med burfugle, kaniner og gnavere

Der er forskellige krav til indførsel af burfugle, kaniner og gnavere, afhængigt af hvor du kommer fra. Læs mere hos Mattilsynet. 

Rejse til Norge med eksotiske dyr

Det er tilladt at importere visse eksotiske dyr til Norge. Andre dyrearter er der forbud mod at importere.

Rejse til Norge med heste

Du finder reglerne for indførsel af heste til Norge hos Mattilsynet. 

Rejse til Norge med hunde, katte og fritter fra lande uden for EU-/EØS-området

Reglerne for indførsel af hunde, katte og fritter fra lande uden for EU varierer. Ud over de behandlings- og dokumentationskrav som stilles til indførsel af kæledyr, stilles der specifikke krav til grænsepassage, indførselssted samt varsling om indførslen til den rigtige kontrolmyndighed. Læs mere hos Mattilsynet. 

Indførsel af dyr til Svalbard

Svalbard er ikke omfattet af EØS-aftalen. Dette betyder, at der gælder strenge regler for forsendelse og medbringelse af dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. Desuden er der rabies på Svalbard, mens det norske fastland er rabiesfrit.

Det kræver en tilladelse fra Mattilsynet at tage hund med til Svalbard. Tilladelsen udstedes for ét år ad gangen. 

Det er ikke tilladt at medbringe katte og fritter til Svalbard. Det er ikke nødvendigt med en tilladelse ved indførsel af kaniner, hamstere, burfugle, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.