Norjan lapsilisä

Norsk barnetrygd
Seuraavasta selviää, milloin olet oikeutettu norjalaiseen lapsilisään.

Lapsilisään (barnetrygd) ovat oikeutettuja kaikki Norjassa asuvat henkilöt, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsilisää voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös toisessa Eta-maassa asuvasta lapsesta. Lapsilisän maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Mikä on lapsilisä?

Lapsilisän tavoitteena on kattaa lapsen elatuksesta aiheutuvia kuluja. Lapsilisä maksetaan kuukausittain. Voit saada lapsilisää lapsen syntymää seuraavasta kuukaudesta alkaen. Jos oikeus lapsilisään alkaa tätä myöhempänä ajankohtana, voit saada lapsilisää seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lapsilisän saamisen ehdot täyttyvät. Lapsilisää maksetaan lapsen 18-vuotissyntymäpäivää edeltävän kalenterikuukauden loppuun. Lapsilisä on kiinteä lapsikohtainen summa, ja se on verotonta tuloa.

Oletko oikeutettu lapsilisään?

Voit saada lapsilisää, jos olet alle 18-vuotiaan Norjassa asuvan lapsen huoltaja. Lapsilisää voidaan maksaa sijaisvanhemmalle tai muulle hoivahenkilölle, mikäli lapsi asuu hänen luonaan vakinaisesti yli kolme kuukautta. Tämä koskee kaikkia Norjassa asuvia henkilöitä: aktiiviväestöä, työelämän ulkopuolella olevia, yrittäjiä ja opiskelijoita.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään mutta ovat tehneet sopimuksen vuoroasumisesta, lapsilisä voidaan jakaa tasan vanhempien kesken. Yksinhuoltajaäiti tai -isä voi saada lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen, mikäli hän asuu yksin lapsen kanssa.

Ulkomaan kansalainen voi olla oikeutettu norjalaiseen lapsilisään, jos koko perhe asuu Norjassa ja oleskelun suunniteltu kesto on vähintään 12 kuukautta. Tämä koskee kaikkia Norjassa asuvia ulkomaan kansalaisia, jotka ovat kirjoilla Norjan väestötietojärjestelmässä ja joilla on oleskelulupa tai jotka oleskelevat Norjassa muuten laillisesti.

Jos olet toisen EU- tai Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjassa, voit olla oikeutettu norjalaiseen lapsilisään, vaikka aikoisitkin asua Norjassa alle 12 kuukautta.

Jos olet toisen Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjassa, voit olla oikeutettu täysimääräiseen tai osittaiseen norjalaiseen lapsilisään, vaikka perheesi asuisikin toisessa Eta-maassa. Ilmoita NAViin, jos toinen vanhempi aloittaa tai päättää työskentelyn toisessa Eta-maassa. NAViin on niin ikään ilmoitettava, jos omassa työsuhteessasi tai toisen maan maksamassa lapsilisässä tapahtuu muutoksia.

Oletko oikeutettu norjalaiseen lapsilisään, jos oleskelet ulkomailla tai muutat toiseen maahan?

Lapsilisää maksetaan pääsääntöisesti vain Norjassa asuvista lapsista, mutta etuutta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös toisessa Eta-maassa asuvasta lapsesta.

Ota selvää, voidaanko lapsilisää maksaa sinulle ulkomaille, jos saat lapsilisää NAVista ja aiot lähteä ulkomaille. Mahdollisuutesi norjalaiseen etuuteen riippuu muun muassa siitä, mitä aiot tehdä ja kauanko aiot oleskella ulkomailla. Selvitä NAVista, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Miten haet lapsilisää?

Lapsilisää ei yleensä tarvitse erikseen hakea. Jos lapsi syntyy Norjassa, äiti alkaa automaattisesti saada lapsilisää noin kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Toisinaan lapsilisää on kuitenkin haettava. Näistä tapauksista kerrotaan tarkemmin NAVin verkkosivuilla.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää lapsilisästä.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.