Norskt barnbidrag

Norsk barnetrygd
Här kan du läsa om reglerna för att få norskt barnbidrag (barnetrygd).

Alla som bor i Norge och har barn under 18 år har rätt till barnbidrag. Det kan under vissa omständigheter även ges barnbidrag för barn som är bosatta i ett annat EES-land. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som betalar ut barnbidrag i Norge.

Vad är norskt barnbidrag?

Barnbidrag ska bidra till att täcka utgifter i samband med att ha barn. Barnbidrag betalas ut månadsvis. Du kan få barnbidrag från månaden efter att barnet är fött, eller från månaden efter att villkoren uppfylls ifall rätten till barnbidrag uppstår senare. Barnbidraget betalas ut till och med månaden innan barnet fyller 18 år. Barnbidraget är ett fast belopp per barn och man betalar inte skatt på det.

Har du rätt till barnbidrag?

Om du har vårdnad om barn under 18 år som är bosatt i Norge kan du få barnbidrag. Fosterföräldrar eller annan vårdnadshavare kan få barnbidrag om barnet är fast bosatt hos dessa i mer än tre månader. Det gäller alla som bor i Norge, vare sig de är yrkesaktiva, icke-yrkesaktiva, egenföretagare eller studenter.

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans men har ingått avtal om delad bostad för barnet kan barnbidraget delas lika mellan er. Om du som förälder har ensam vårdnad kan du få förlängt barnbidrag om du bor ensam med barn.

Utländska medborgare kan ha rätt till barnbidrag när hela familjen bor i Norge och kommer att göra det i minst 12 månader. Det gäller alla utländska medborgare som är bosatta och folkbokförda i Norge och som har uppehållstillstånd eller uppehåller sig lagligt i landet på andra grunder.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och arbetar i Norge kan du ha rätt till barnbidrag även om du kommer att vara bosatt i Norge i mindre än 12 månader.

Om du är medborgare i ett EES-land och arbetar i Norge, medan din familj bor i ett annat EES-land, kan du ha rätt till fullt eller reducerat barnbidrag från Norge. Om den andra föräldern börjar eller slutar på ett arbete i det andra landet måste ni anmäla det till NAV. Du måste även meddela NAV ifall utbetalningen av barnbidrag i det andra landet eller dina arbetsförhållanden förändras.

Har du rätt till norskt barnbidrag om du ska vistas i eller flytta till ett annat land?

I regel får du bara barnbidrag för barn som bor i Norge, men du kan under vissa omständigheter få barnbidrag för barn som bor i ett annat EES-land.

Om du planerar att bo utomlands och får barnbidrag från NAV måste du ta reda på om du kan ta med dig barnbidraget. Det beror bland annat på vad du ska göra och hur länge du ska vara utomlands. Kontrollera med NAV vad som gäller i ditt fall.

Hur ansöker du om barnbidrag?

Du behöver i regel inte ansöka om barnbidrag. Om barnet föds i Norge får mamman automatiskt barnbidrag cirka två månader efter födseln. I vissa fall måste du ändå ansöka om barnbidrag. Dessa fall finns beskrivna på NAV:s webbplats.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om barnbidrag.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.