Oikeus terveyspalveluihin Färsaarilla

Ret til sundhedsydelser på Færøerne
Tästä artikkelista selviää, mihin terveydenhuoltopalveluihin olet oikeutettu Färsaarilla.

Kaikki Färsaarilla vakinaisesti asuvat ovat sairausvakuutuslain nojalla oikeutettuja terveydenhuoltopalveluihin. Kyseisen lainsäädännön piiriin kuuluvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt maksavat kuukausittain 175,- Tanskan kruunua ja 0,60 % saamastaan veronalaisesta tulosta Färsaarten julkiseen sairausvakuutukseen (Heilsutrygd).

 

Julkisiin terveydenhuoltopalveluihin lukeutuvat muun muassa maksuton lääkärinhoito sekä hammashoitoon, fysioterapiaan ja lääkkeisiin myönnettävät korvaukset.

 

Ulkomailla opiskelevat tai sosiaalityötä tekevät henkilöt, jotka ovat ennen ulkomaille muuttoaan asuneet Färsaarilla vakinaisesti vähintään viisi vuotta, ovat oikeutettuja Färsaarten terveyspalveluihin 17. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro 135 ja siihen 4. huhtikuuta 2016 annetun muutosasetuksen nro 25 nojalla. Tämä säännös koskee myös Färsaarilla tilapäisesti oleskelevia grönlantilaisia ja tanskalaisia henkilöitä.

 

Färsaarilla vakinaisesti asuvat färsaarelaiset ovat sairastuessaan oikeutettuja maksuttomaan hoitoon Tanskassa 29. huhtikuuta 2015 annetun asetuksen nro 565 nojalla.

 

Jos Färsaarilla vakinaisesti asuva henkilö sairastuu oleskellessaan jossain toisessa Pohjoismaassa, hän on oikeutettu maksuttomaan sairaanhoitoon pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla – samalla tavoin kuin muiden Pohjoismaiden kansalaiset ovat oikeutettuja maksuttomaan sairaanhoitoon matkustaessaan Färsaarilla. 

 

Färsaarten sairausvakuutus on voimassa vain Färsaarilla, joten ulkomaanmatkoille suositellaan ottamaan matkavakuutus, joka kattaa mahdolliset matkan aikana aiheutuneet sairaanhoitokulut.

 

Lisätietoja Färsaarten terveydenhuoltopalveluista antaa Färsaarten sairausvakuutuslaitos Heilsutrygd.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.