Rett til helsetjenester på Færøyene

Ret til sundhedsydelser på Færøerne
Her kan du lese om hvilke helsetjenester du har rett til på Færøyene.

Alle personer som er bosatt på Færøyene, har rett til helsetjenester i henhold til gjeldende lov om helseforsikring. Personer som har fylt 18 år og er omfattet av lovgivningen, betaler 175 kr per måned i tillegg til 0,60 % av skattepliktig inntekt til den færøyske offentlige helseforsikringen Heilsutrygd.

 

Disse helsetjenestene omfatter gratis behandling av lege, tilskudd til tannlege, fysioterapeut, medisin m.m.

 

Personer som er bosatt i utlandet i forbindelse med utdanning eller sosialt arbeid, men som før fraflyttingen har hatt fast bolig på Færøyene i minst 5 år, har rett til helsetjenester på Færøyene i henhold til kunngjøring nr. 135 fra 17. desember 2012, senest endret med kunngjøring nr. 25 fra 4. april 2016. Denne bestemmelsen gjelder også for personer fra Grønland og Danmark som oppholder seg midlertidig på Færøyene.

 

En færing som er bosatt på Færøyene, har rett til gratis hjelp ved sykdom i Danmark i henhold til kunngjøring nr. 565 fra 29. april 2015.

 

I de andre nordiske landene har en færing rett til gratis hjelp ved sykdom i henhold til Nordisk konvensjon om trygd, på samme måte som en nordisk borger som er på reise på Færøyene, har rett til slik hjelp. 

 

Den færøyske helseforsikringen gjelder ellers bare på Færøyene, så reisende som reiser til andre land, blir anbefalt å tegne en reiseforsikring som kan dekke utgifter ved oppstått sykdom.

 

For mer informasjon om helsetjenester på Færøyene kan du kontakte helseforsikringen Heilsutrygd.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.