Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Ret til sundhedsydelser på Færøerne
Her kan du læse om hvilke sundhedsydelser du har ret til i Færøerne

Alle personer som er bosiddende på Færøerne, har ret til sundhedsydelser i henhold til den gældende lov om sundhedsforsikring. Personer som er fyldt 18 år, og er omfattet av lovgivningen, betaler 175,- kr om måneden foruden 0,60% af den skattepligtige indkomst til den færøske offentlige sundhedsforsikring Heilsutrygd.

 

Disse sundhedsydelser omfatter gratis behandling af læge, tilskud til tandlæge, fysioterapeut, medicin med flere.

 

Personer som er bosat i udlandet i uddannelsesmæssigt øjemed eller i forbindelse med socialt arbejde, men som inden fraflytning har haft bopæl på Færøerne i mindst 5 år, har ret til sundhedsydelser på Færøerne i henhold til bekendtgørelse nr. 135 fra 17. desember 2012 som senest ændret med bekendstørelse nr. 25 fra 4. April 2016. Denne bestemmelse gælder også for personer fra Grønland og Danmark som opholder sig midlertidigt i Færøerne.

 

En færing bosiddende i Færøerne har ret til gratis hjælp ved sygdom i Danmark i henhold til bekendtgørelse nr. 565 fra 29. april 2015.

 

I de andre nordiske lande har en færing ret til gratis hjælp ved sygdom i henhold til Nordisk konvention om social sikring, på samme måde som en nordisk borger som er på rejse i Færøerne har ret til denne hjælp. 

 

Den færøske sundhedsforsikring gælder ellers kun på Færøerne, så rejsende som rejser til andre lande bliver anbefalet at tegne en rejseforsikring som kan dække over opstået sygdom.

 

For mere information omkring sundhedsydelser på Færøerne kan du kontakte sundhedsforsikringen Heilsutrygd.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.